Frisse blik van januari

Onder de noemer ‘Frisse blik’ stelt Vera jullie maandelijks op de hoogte van de nieuwste initiatieven, de laatste innovaties en kennisdocumenten die ze tegen is gekomen.

ICER 2023

Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik – aldus Planbureau voor de Leefomgeving januari jongstleden. Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030. Om de kabinetsdoelen alsnog in zicht te brengen is meer verplichtend beleid nodig en is het cruciaal dat producten al in de ontwerpfase zo worden vormgegeven dat hoogwaardige recycling, langduriger gebruik en minder inzet van nieuwe grondstoffen mogelijk zijn. 

Veelbelovend Europees project LIFE levels

Met als doel om duurzame gebouwen mainstream te maken in Europa heeft de Europese Commissie het Level(s) project opgezet. Level(s) is een raamwerk van veelgebruikte EU indicatoren om de levenscyclus en milieuprestatie van gebouwen vast te stellen. 

Lancering leidraad gemeente Groningen

Naar aanleiding van de pakhuis de Zwijger avond ‘De straat is van ons’ werd de nieuwe leidraad voor de gemeente Groningen toegelicht, de moeite waard om te bekijken.

Living lab Domūs Houthaven

De Domūs Houthaven is als ‘living lab’ doordacht ontworpen en duurzame appartementen, flexibele gemeenschappelijke ruimtes en slimme services die aansluiten bij de behoeftes van het moderne leven in de stad.

De wijk van de toekomst

In Utrecht komt een van de grootste binnenstedelijke autovrije wijken van Nederland.  De wijk van de toekomst: plek voor 10.000 mensen, 21.500 fietsen en 0 auto’s op straat volgens BURA Urbanism. 

Waar gaan we bouwen?

Dit is de vraag van vandaag én morgen in de woningbouw. Cobouw en Follow the Money gingen op onderzoek uit en brachten de boel in kaart. Met een slide-bar op de site krijg je inzicht in verschillende bodem-gerelateerde factoren.

“Zie bladeren niet als afval, maar als bladgoud”

Er is een radicale omslag in het groenbeheer van de gemeente Eindhoven “voor het behoud van de aarde” – door gemeente Eindhoven. De groenbeheerders stimuleren de aanleg van geveltuinen en beplanting van boomspiegels en toverden tot nu toe honderdduizenden vierkante meters gazon om tot kruidenrijk grasland.

De open stad

In de ‘open stad’ is er ruimte voor experiment, uitwisseling en reflectie. Hoe kunnen studenten tijdens en na hun opleiding impact maken en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken van deze tijd? Dit project is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en deze zachte atlas tekenares.

Paard van Troje, pionier of constructieve sloper?

In tijden van transitie veranderen rollen. Het Dutch Institute for Transitions (DRIFT) wist dit vraagstuk pakkend te illustreren.

De toekomst van samenwerken en oproep voor de Young Innovators 2023

De Rijksbouwmeester beschrijft wat de toekomst van (samen)werken voor hem betekent. Ook zoekt het College van Rijksadviseurs naar ontwerpers en co-opdrachtgevers voor de Young Innovators 2023.

Maakdestad game als gespreksstarter

Gamification is hip, Maakdestad maakte een interactief spel ter bevordering van het gesprek tussen gemeenten en initiatiefnemers in de gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Lancering biobased magazine

Het eerste ‘Biobased Magazine’ van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is uit! Dit digitale magazine is voor iedereen die geïnteresseerd is in biobased (ver)bouwen.

Meer weten?

Vera-van-maaren
Vera
van Maaren
Projectmanager
vera@c-creators.org

Gerelateerd