Handboek Circulair Renoveren

Woningcorporaties kunnen hun gebouwen renoveren en verduurzamen zonder alleen nieuwe grondstoffen te gebruiken, maar door ook bestaande grondstoffen te hergebruiken. Hoe ze dat aanpakken? Dat lees je in het Handboek Circulair Renoveren.

Het Handboek maakt de complexiteit van het onderwerp ‘circulair renoveren’ behapbaar voor woningbouwcorporaties. Voor iedere fase van het renovatieproces zijn kennis, handvatten en voorbeelden gebundeld om woningbouwcorporaties te helpen hun verbouwingen en renovaties op een circulaire manier uit te voeren.

“Woningcorporaties bezitten 30% van de woningen in Nederland. Als je dan bedenkt dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 40% van het grondstoffengebruik wereldwijd, 40% van het afval en 33% van de uitstoot, valt er enorm veel winst te behalen in deze sector. Om gebouwen te onderhouden, uit te breiden en energie-efficiënt te maken, worden ook veel niet hernieuwbare grondstoffen gebruikt. We hopen dat dit Handboek helpt om de renovatie en verduurzaming van woningen op een circulaire manier te doen. Zo gaan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie hand in hand.”

In samenwerking met de TU Delft en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) is op basis van zowel bureau- als veldresearch de procesaanpak voor woningcorporaties geformuleerd.

In elk hoofdstuk van het handboek staat een heldere uitleg over de integratie van circulariteit, in iedere processtap. Circulariteit is daarbij niet het doel, maar een middel om te komen tot een duurzame gebouwde omgeving.

“We willen met dit handboek corporaties helpen om circulair renoveren in te bedden in het renovatieproces. Als de focus bij renovatie en ook bij bouw uitsluitend op energiebesparing ligt, beland je uiteindelijk op een punt dat er zoveel materialen nodig zijn, dat de milieulast van de productie hiervan de milieubaten van de energiebesparing overtreft. Circulair bouwen en renoveren moet zich daarom richten op het vinden van een gezonde balans tussen energiebesparing en het inzetten van materialen. In feite wordt de vraag: hoe kan ik op een zo circulair mogelijke wijze (ook) de energiedoelstellingen halen als men praat over een duurzame woning? Het ‘circulaire momentum’ is in die zin NU.”

Het handboek is geschreven door C-creators (Merel Stolker, Lotte Loeber), Anne van Stijn (TU Delft en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) in opdracht van ministerie van BZK en provincie Noord-Holland.

Meer weten?

Merel-stolker
Merel
Stolker
Projectmanager
merel@c-creators.org

Gerelateerd