Op weg naar een circulair Amsterdam

Vraag C-creators

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 circulair te zijn. Omdat er weinig kennis en ervaring is op het gebied van circulaire bouw en rennovatie heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor het versnellen van de circulaire economie, onder meer door het ontwikkelen van een prijsvraag. 

Het doel van de prijsvraag is om woningbouwcorporaties circulaire principes te laten toepassen bij een renovatie-/transformatie-/sloop-nieuwbouwproject dat start tegen eind 2020. 

Ons is gevraagd om:

 1. Een serie evenementen te organiseren om de prijsvraag te faciliteren.
 2. De communicatie over en tijdens evenementen te verzorgen. 
 3. De kennis die wordt opgedaan in het gehele proces van de prijsvraag te borgen en te delen.

Aanpak

 1. Communicatie
  We hebben een communicatiestrategie opgezet en gedurende het gehele proces is content ontwikkeld en gedeeld op verschillende mediaplatforms.
 2. Evenementen
  We hebben actieve workshops, zoals een Roast en expertsessies, opgezet. Tevens hebben we het eindevent (de prijsuitreiking), een netwerkborrel en de evaluatie georganiseerd.
 3. Kennisborging en kennisdeling
  We hebben een bibliotheek opgezet waarin de opgebouwde kennis en geleerde lessen (artikelen, onderzoeken, verslagen) worden vastgelegd. Alle deelnemende consortia hebben toegang tot deze bibliotheek.   

Resultaat

Alle informatie in 1 overzicht: Opwegnaareencirculairestad

Op 29 november 2019 vond de finale plaats. In het juryrapport lees je de uitdagingen, en de bevindingen van de jury: Juryrapport Op weg naar een circulaire stad

Meer weten?

C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd