Op weg naar een circulaire stad

Vraag aan C-creators

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Omdat er weinig kennis en ervaring is op het gebied van circulaire bouwe en rennovatie heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor het versnellen van de circulaire economie. Onder meer door het ontwikkelen van een prijsvraag. Het doel van de prijsvraag is om corporaties circulaire principes te laten toepassen bij een renovatie- / transformatie -/ sloop-nieuwbouw project dat start voor eind 2020. Ons is gevraagd om:

  1. Een serie evenementen te organiseren om de prijsvraag te faciliteren.
  2. De communicatie naar en tijdens evenementen te verzorgen. 
  3. De kennis, die wordt opgedaan in het gehele proces van de prijsvraag, te borgen en te delen.

Aanpak

  1. Communicatie: we hebben een communicatiestrategie opgezet. In het hele proces hebben we content gemaakt en gedeeld op verschillende mediaplatformen
  2. Evenementen: We hebben actieve workshop zoals een Roast of een expertsessies georganiseerd. Tevens hebben we het eindevent, de, prijsuitreiking, netwerkborrel en evaluatie georganiseerd.
  3. Kennisborging en kennisdeling: We hebben een gedeelde map als bibliotheek opgezet waarin de opgebouwde kennis en geleerde lessen (artikelen, onderzoeken, verslagen) worden vastgelegd. De deelnemende consortia hebben toegang tot deze bibliotheek.   

Resultaat

Alle informatie in 1 overzicht, download: Opwegnaareencirculairestad

Op 29 november 2019 vond de finale plaats. In het juryrapport lees je de uitdagingen en natuurlijk de bevindingen van de jury. Download Juryrapport Op weg naar een circulaire stad

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd