Implementatie Circulariteit en Biobased Parteon

Verduurzaming en circulariteit spelen al langer een rol bij Woningcorporatie Parteon. Nu was de behoefte om concreet aan de slag te gaan met het integreren van circulariteit in de lopende onderhoudsprocessen  Dak+, Iso+ en Gevel+.
Voorafgaand aan dit project was er nog geen integrale en breed gedragen visie en miste een strategisch kader omtrent circulariteit. De verbinding tussen het (planmatig) onderhoud en de afdeling nieuwbouw was nog niet optimaal. 

Parteon werkte al samen met Re-Use voor het verzamelen en opknappen van secundaire materialen. Er werd door Parteon opgemerkt dat de kwaliteit van de hergebruikte componenten en secundaire materialen nog niet matcht met hun huidige kwaliteitscriteria. 

Vraag aan C-creators

Parteon wil haar leveranciers meer uitdagen in de lopende trajecten en onderhoudsprocessen. Daarom was C-creators gevraagd om via een Co-creatie te helpen de diensten van Parteon zo circulair en biobased mogelijk te  maken.  

Aanpak

Kick-off sessie
Alle projectmanagers van alle afdelingen kwamen samen om een introductie te geven over circulariteit en om  een gezamenlijk doel te formuleren: het inventariseren van belemmeringen en mogelijkheden. Het werd een interactieve discussie vanuit verschillende invalshoeken. 

In afstemming met Parteon is besloten om vervolgens in verschillende sessies nader in te gaan op een  van de lopende onderhoudsprocessen: DAK+. 

Sessie met Projectmanager
Deze sessie was gericht op het ondersteunen van de projectmanager in het signaleren van kansen en mogelijkheden. Daarnaast werd het huidige contract met de co-makers geïnventariseerd op de afspraken over circulariteit. De KPI’s, de materialenlijst en het normenboek werden geanalyseerd en omgezet naar een consistent framework met een multi-criteria tabel. 

Sessie met Co-makers 
In deze sessie werden de huidige circulaire ervaringen van de co-makers op de R-ladder geplaatst met de geleerde lessen en kansen bij deze ervaringen. Het doel was om het framework samen met de co-makers in te vullen. Aan de hand van deze sessie is onderzocht of productkaarten effectief werken voor corporaties. Deze productkaart is omgezet naar een versie voor Parteon. 

Afrondende sessie
Bij deze afrondende sessie werden het proces en de inzichten van het project besproken. De omgezette productkaart en het advies voor Parteon werden gepresenteerd.    

Resultaat

De bestaande productkaarten die Parteon gebruikte gaven geen duidelijk overzicht over de circulaire eigenschappen van materialen. Wij hebben hiervoor een aanzet gemaakt  voor een (circulaire) productkaart. Hiermee heeft Parteon een werkbaar tool in handen om (meer)  circulariteit te borgen.  

Er is volgens de wens van de opdrachtgever in co-creatie aan de slag gegaan met de duurzaamheidsmanagers van Parteon. Het was echter een te grote en complexe opdracht voor de beperkte tijd die ervoor stond. Hierdoor hebben we ons alleen gefocust op één afdeling, namelijk DAK+. 

Uit de sessies bleek dat afwegingen erg financieel gedreven waren. Er  waren nauwelijks andere incentives om een keuze op te baseren. Evenmin was helder wat  er precies wordt verstaan onder circulariteit. 

Voor deze punten  zijn de volgende aanbevelingen opgesteld:

  1. Er moet een activerend strategisch kader zijn voor circulariteit.
  2. De interne en externe samenwerking moet op het gebied van circulariteit verbeterd worden.
  3. Het is cruciaal om circulariteit van’ hoog over’ naar een ‘concrete aanpak’ te brengen.

Geleerde lessen

Het is belangrijk draagvlak te creëren. Zonder motivatie, commitment, kennis, communicatie, tijd en samenwerking  van de verschillende lagen binnen de organisatie is het erg lastig om effectief te werk te gaan. Een van de belangrijkste oorzaken was het ontbreken van een concreet gedragen visie en strategisch kader dat richting geeft aan circulariteit.

Meer weten?

Vera-van-maaren
Vera
van Maaren
Projectmanager
vera@c-creators.org

Gerelateerd