Implementatie Circulariteit en Biobased Parteon

Over het project

Verduurzaming en circulariteit spelen al langer een rol bij Woningcorporatie Parteon. Nu was de behoefte om concreet aan de slag te gaan met het integreren van circulariteit in de lopende onderhoudsprocessen  Dak+, Iso+ en Gevel+.

Voorafgaand aan dit project was er nog geen integrale, breed gedragen visie en miste een strategisch kader voor circulariteit. De verbinding tussen het (planmatig) onderhoud en de afdeling nieuwbouw was nog niet optimaal. 

Parteon werkte al samen met Re-Use voor het verzamelen en opknappen van secundaire materialen. Er werd door Parteon opgemerkt dat de kwaliteit van de hergebruikte componenten en secundaire materialen nog niet overeenkwam met de huidige kwaliteitscriteria. 

Vraag C-creators

Om leveranciers meer uit te dagen in de lopende trajecten en onderhoudsprocessen, vroeg Parteon aan C-creators om via co-creatie te helpen de diensten van Parteon zo circulair en biobased mogelijk te  maken.  

Aanpak

Kick-off
De projectmanagers van alle afdelingen kwamen samen voor een introductie over circulariteit en om  een gezamenlijk doel te formuleren: het inventariseren van belemmeringen en mogelijkheden. Het was een interactieve discussie met verschillende invalshoeken. 

In afstemming met Parteon is besloten om vervolgens in verschillende sessies nader in te gaan op een  van de lopende onderhoudsprocessen: DAK+. 

Aan de slag met de projectmanager
Deze sessie was gericht op het ondersteunen van de projectmanager in het signaleren van kansen en mogelijkheden. Daarnaast werd het huidige contract met de co-makers geïnventariseerd op de afspraken over circulariteit. De KPI’s, materialenlijst en het normenboek werden geanalyseerd en omgezet naar een consistent framework met een multicriteria-tabel. 

Sessie met co-makers 
In deze sessie werden de circulaire ervaringen van de co-makers op de R-ladder geplaatst, aangevuld met de geleerde lessen en kansen. Het doel was om het framework samen met de co-makers in te vullen. Aan de hand van deze sessie is onderzocht of productkaarten effectief werken voor corporaties. Deze productkaart is omgezet naar een versie voor Parteon. 

Afrondende sessie
Als afsluiting werden het proces en de inzichten van het project besproken en presenteerden we de omgezette productkaart en het advies voor Parteon.    

Resultaat

De bestaande productkaarten gaven  Parteon onvoldoende inzicht in de circulaire eigenschappen van materialen. We hebben een aanzet gemaakt  voor een nieuwe (circulaire) productkaart. Hiermee heeft Parteon een werkbare tool in handen om (meer)  circulariteit te borgen.  

Ook zijn we aan de slag gegaan met de duurzaamheidsmanagers van Parteon. Dit bleek echter een te grote en complexe opdracht voor de beperkte tijd die ervoor was ingepland. Om deze reden hebben we ons gefocust op één afdeling: DAK+. 

Uit de sessies bleek dat afwegingen erg financieel gedreven waren, met vrijwel geen andere motivatie om een keuze op te baseren; evenmin was helder wat precies wordt verstaan onder circulariteit. 

Voor deze punten  zijn 3 aanbevelingen opgesteld:

  1. Er moet een activerend strategisch kader zijn voor circulariteit;
  2. De interne en externe samenwerking op het gebied van circulariteit moet verbeterd worden;
  3. Het is cruciaal om circulariteit van ‘hoog over’ naar een ‘concrete aanpak’ te brengen.

Geleerde lessen

Belangrijke les: het is belangrijk draagvlak te creëren. Zonder motivatie, commitment, kennis, communicatie, tijd of samenwerking  binnen de verschillende lagen in de organisatie is het lastig om effectief te werk te gaan. Een van de belangrijkste oorzaken? Het ontbreken van een concreet gedragen visie en een strategisch kader dat richting geeft aan circulariteit.

Meer weten?

Vera-van-maaren
Vera
van Maaren
Projectmanager
vera@c-creators.org

Gerelateerd