Op weg naar een Circulaire Stad - Renovatie en transformatie van corporatie-bezit

Prijsvraag Gemeente Amsterdam

 

De Gemeente Amsterdam schreef eind 2018 een speciale prijsvraag uit voor woningcorporaties. De woningcorporaties leveren meer dan 42% van alle woningen in de stad Amsterdam, groot potentieel dus voor circulair bouwen en renoveren.

Het doel van de prijsvraag is corporaties slimme concepten te laten uitdenken voor circulaire renovatie of transformatie van de bestaande woningvoorraad. . De prijsvraag richt zich op de bebouwde omgeving, niet op nieuwbouw op lege kavels. Van belang is de kennisontwikkeling onder corporaties en andere stakeholders. Om dit succesvol te laten verlopen, wordt een aantal events georganiseerd voor netwerken en kennisuitwisseling. Hiervoor worden circulaire partijen met expertise in de bouw-/renovatiesector uitgenodigd en zo een consortium te vormen met de corporatie en andere partijen. Een vijftal corporaties doet mee met een specifieke casus. Hieronder de deelnemende corporaties met hun uitdaging. 

 

Officiële bekendmaking.

 

De uitdagingen worden beoordeeld door een deskundige jury; Kees Faes, Els Leclercq, Robbert Jan van der Veen en Dennie Armelita. Zij delen op 29 november hun bevindingen tijdens de finale.

 

Partners & leveranciers gezocht

Marktpartijen die een bijdrage willen leveren met hun producten passend bij de uitvragen van de woningcorporaties kunnen zich aanmelden.

 

Challenges woningcorporaties

De verschillende challenges tref je verder op deze pagina aan.

Informatie

Alle informatie in 1 overzicht, download:

 
data

1 november

Verdiepingssessie.

 

29 november

Slotevenement en bekendmaking winnaars.

Programmaaanmelden.

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Om geïnteresseerden te informeren versturen we tot eind 2019 circa 5 nieuwsbrieven.

Inschrijven kan hier.

amsterdam.jpg

De Alliantie, Molenwijk


De Molenwijk is een ‘ontwikkelbuurt’ waar de leefbaarheid moet worden verbeterd en tegelijkertijd een aardgasloos opgave ligt in het kader van de Amsterdamse City Deal.

Lees meer
Eigen-Haard-verduurzaamt-woningen1.png

Eigen Haard, Kostenneutraal verduurzamen


Eigen Haard zoekt een opschaalbare methode om hun ‘SaVe aanpak’ tegen dezelfde kosten circulair uit te voeren.

Lees meer
Stadgenoot-883x541.jpg

Stadgenoot, Renovatie van 42 woningen


Circulaire renovatie van 42 woningen incl. verbetering van de fundering, isolatieopgave en het omzetten van zolderruimtes naar woonruimtes.

Lees meer
amsterdam.jpg

Rochdale, milieubelasting terugbrengen


Welke methodes zijn er om de directe en indirecte milieubelasting van renovaties en onderhoud te beperken en terug te brengen naar de klimaatdoelstelling van 2050 in CO2 en circulariteit.

Lees meer

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!