Op weg naar een Circulaire Stad - Renovatie en transformatie van corporatie-bezit

Prijsvraag Gemeente Amsterdam

 

De Gemeente Amsterdam schreef eind 2018 een speciale prijsvraag uit voor woningcorporaties. De woningcorporaties leveren meer dan 50% van alle woningen in de stad Amsterdam, groot potentieel dus voor circulair bouwen en renoveren.

Het doel van de prijsvraag is corporaties circulaire principes te laten toepassen bij een renovatie-/transformatieproject dat start voor eind 2020. De prijsvraag richt zich op de bebouwde omgeving, niet op nieuwbouw op lege kavels. Van belang is de kennisontwikkeling onder corporaties en andere stakeholders. Om dit succesvol te laten verlopen, worden een aantal events georganiseerd voor netwerken en kennisuitwisseling. Hiervoor worden circulaire partijen met expertise in de bouw-/renovatiesector uitgenodigd en zo een consortium te vormen met de corporatie en andere partijen. Een vijftal corporaties doet mee met een specifieke casus. Hieronder de deelnemende corporaties met hun uitdaging. 

 

Officiële bekendmaking.

 
Deelnemende woningcorporaties
 

De Alliantie

Molenwijk

De Molenwijk is een ‘ontwikkelbuurt’ waar de leefbaarheid moet worden verbeterd en tegelijkertijd een aardgasloos opgave ligt in het kader van de Amsterdamse City Deal.

De Alliantie wil investeren in zowel de woon- en parkeergebouwen (5 van de 15 woongebouwen en 3 van de 4 parkeergarages). In het maken van deze plannen, onder andere met bewoners en een aantal vaste leveranciers, willen we onderzoeken hoe dit op een circulaire manier kan worden gedaan. Circulair is een optie in de toch al zo complexe investeringsopgaven. We zijn nieuwsgierig naar het bekende (voor ons) onbekende op dit gebied.

 

Eigen Haard

Kostenneutraal circulair verduurzamen?

Eigen Haard zoekt een opschaalbare methode om hun ‘SaVe aanpak’ tegen dezelfde kosten circulair uit te voeren. Bij de SaVe (Samen Verduurzamen) aanpak worden woningen complexgewijs voorzien van vloer-, gevel- en dakisolatie, mechanische ventilatie en zonnepanelen. De grootste uitdaging is de vloerisolatie en het zoeken van een antwoord op de vraag wat de impact is van vloerisolatie en wat circulaire alternatieven zijn. Zoals bij elke verbetering van de woningen is het vereist dat er betrokkenheid en draagvlak is onder de bewoners.

 

Woonzorg Nederland

Circulaire zorg aan het Vondelpark

 

 

Stadgenoot

Renovatie van 20 appartementen in een bewoonde straat

De circulaire renovatie van 20 woningen inclusief verbetering van de fundering, isolatieopgave en het omzetten van zolderruimtes naar woonruimtes. Stadgenoot zoekt partners voor het in de praktijk brengen én zichtbaar en kwantificeerbaar maken van de circulaire mogelijkheden in dit pilot-project.

 

 

De Key

 

data

 

6 september 

Officiële lancering in Circl & presentatie woningcorporaties.

Aanmelden.

 

4 oktober

Q&A met experts.

 

1 november

Verdiepingssessie.

 

29 november

Prijsuitreiking!

 

Communicatie

 

Download informatieboekje Prijsvraag Amsterdam.

- volgt begin juli

 

Nieuwsbrief:

Om de deelnemers en de buitenwereld op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, inzichten en de ontwikkelde concepten versturen we tot eind 2019 maximaal 5 nieuwsbrieven.

Inschrijven nieuwsbrief.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!