accelerators of the circular built environment

Let's economize

project bouwprogramma

Handboek circulair renoveren woningcorporatiebezit

 

Nederland wil in 2050 niet alleen nagenoeg energieneutraal zijn, maar ook volledig circulair. Hoewel de Rijksoverheid voor Circulair Bouwen een visie neerlegt gericht op hergebruik, demontage en duurzaam materiaalgebruik, is nog niet goed duidelijk wat de uitwerking van deze visie concreet inhoudt. Daarnaast staan alle woningcorporaties in Nederland voor een forse uitdaging, waarin hun bestaande bouw portefeuille met grote renovatieopgaven, energieneutraal en zo circulair mogelijk zullen moeten worden uitgevoerd.

 

De provincie Noord-Holland samen met de BZK heeft de wens uitgesproken een handboek voor circulair renoveren van woningcorporatie bezit op te willen laten stellen. C-Creators stelt in samenwerking met TU Delft/AMS Institute dit handboek samen. 

 

25 maart hebben we het handboek feestelijk overhandigd en gepresenteerd. Zita Pels (gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) en Ferdi Licher (directeur bouwen en energie bij ministerie van Binnenlandse Zaken) overhandigden het handboek aan Jeroen Pepers (directeur AEDES) en Frans van de Kerkhof (directeur Eigen Haard).

 

Merel Stolker (C-creators) en Anne van Stijn (TU Delft) presenteerden een samenvatting van het handboek. Het handboek geeft de opgedane kennis over circulair renoveren weer en geeft handvatten om verbouwingen/renovaties op een circulaire manier uit te voeren. Wil je de presentatie van het handboek en de overhandiging terug zien? De opname is hier te vinden. En hier is de download naar het handboek. 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!