Cruquiusmuseum

Vraag C-creators

Bij stoomgemaal Cruquius is het Cruquis Museum gevestigd, dat werd samengevoegd met het Historisch Museum tot het Haarlemmermeermuseum. Om samen te kunnen gaan op 1 locatie werd een deel gerenoveerd en een deel nieuw ontworpen door Braaksma & Roos Architectenbureau. Bij de renovatie en de nieuwbouw was de opgave dit zo duurzaam en circulair mogelijk uit te voeren. 

De rol van C-creators was die van ‘circulair geweten’ van het project.

Aanpak

In samenspraak met een brede projectgroep bestaand uit verschillende (markt)partijen zijn samen met het Cruquius Museum en de architect circulaire ambities opgesteld. Deze moesten concreet worden vertaald naar de praktijk.

De aanpak zoals deze in eerste instantie was geformuleerd om in verschillende fasen de doelstellingen te behalen, werd in de praktijk vanwege omstandigheden gewijzigd.

Resultaat

Het resultaat zoals beoogd in het initiële projectvoorstel is niet gehaald doordat de doorlooptijd van het project veel langer uitviel dan gepland. Wat wel een behaald resultaat is is onze zitting in het projectteam, de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven en het opleveren van tussentijdse rapportages en materialenoverzichten.

Geleerde lessen

De belangrijkste geleerde les is dat onderdeel uitmaken van een projectteam en de rol innemenvan circulair geweten soms de grootste invloed is die je kan uitoefenen. Ondanks dat we in het grotere geheel niet concreet het resultaat kunnen benoemen, hebben we als organisatie veel kennis opgedaan en bouwen we voort op de gemaakte documenten.  

Meer weten?

fien
Fien
Peters
Projectmanager
fien@c-creators.org

Gerelateerd