CoP bijeenkomst Circulaire Scholen

29 maart 2022

“Onze kinderen zijn de toekomst van Nederland, zij verdienen het best denkbare onderwijs. Hoogstaand onderwijs in een uitstekende leeromgeving is dan ook het fundament van de samenleving. Helaas laat de omgeving waarin onderwijs wordt gegeven, nogal eens te wensen over.”

Bovenstaand citaat komt uit het Circular Schools Manifest (Off Road Innovation). Bij veel scholen en gemeenten leeft het beeld dat er geen ruimte is om te investeren in zowel het onderwijs als in verduurzaming, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Het kan elkaar juist versterken!
 
Deze middag staat in het teken van inspirerende en duurzame leeromgevingen. Op het programma staat een inspiratielezing van een onderhoudspartij over hun ervaring met duurzame onderwijs buitenruimte. Ook zal vanuit ABC Nova een presentatie worden gegeven vanuit hun rol als projectmanagers. Vanuit de gemeente Haarlemmermeer zullen er verschillende innovatieve voorbeelden gepresenteerd worden. Daarnaast delen wij (C-creators) de belangrijkste bevindingen uit het behoefteonderzoek onder scholen in de Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in renovatie, (ver)bouw en onderhoud van hun onderwijshuisvesting.

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 Opening
14:10 Thierry van der Weide: wat zijn de ontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied van circulaire renovatie van onderwijshuisvesting?
14:40 Kuuk (kuuk.nl): hoe kan er anders worden gedacht over (ver)bouwen, onderhoud en ruimtegebruik van de buitenruimte van onderwijshuisvesting?
15:05 ABC Nova (abcnova.nl): wat zijn de kansen en knelpunten binnen projectmanagement voor onderwijshuisvesting?
15.30 C-creators: Eerste onderzoeksbevindingen + Q&A

Wanneer: dinsdag 29 maart
Tijd: 14:00 – 15:45
Online

Andere events

Hier vind je meer activiteiten waarmee we verbinden, activeren en  inspireren. Je bent van harte welkom!