CoP Circulaire scholen

29 maart stond de Community of Practice van Haarlemmermeer in het teken van inspirerende en duurzame leeromgevingen. Vanuit de gemeente Haarlemmermeer werden er innovatieve voorbeelden gepresenteerd op het gebied van duurzame huisvesting. Daarnaast presenteerden onderhoudspartij KUUK en adviesbureau ABC Nova meer over hun praktijkervaring.

 

Gemeente Haarlemmermeer

Thierry van der Weide van gemeente Haarlemmermeer lichtte het Integraal Huisvestings Plan toe en vroeg de deelnemers naar originele oplossingen voor tijdelijke onderwijshuisvesting. Daarnaast legde hij het probleem uit van tegengestelde belangen van de gemeente en scholen: de gemeente heeft een investeringsbudget voor onderwijshuisvesting en het schoolbestuur heeft een budget voor de exploitatie hiervan. Door gebruik te maken van de constructie van Total Cost of Ownership (TCO) worden die budgetten samengevoegd en ontstaat er ruimte voor circulaire oplossingen. Dit komt omdat bij TCO materialen en hun waarde worden onderzocht over de gehele levensduur. Deze constructie is in de praktijk toegepast bij de school De Kameleon.

KUUK

Vervolgens bracht Raymond Groenewegen van onderhoudspartij KUUK een aantal mooie voorbeelden over hun (onderhoud)ervaring met duurzame buitenruimte. Raymond gaf een voorbeeld waarbij een schoolbestuur vroeg om de buitenruimte volledig te betegelen. In plaats daarvan heeft KUUK een volledig groene buitenruimte opgeleverd. Een mooi voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is, ook wanneer het niet wordt uitgevraagd! Raymond onderschreef hiermee het belang van samenwerken en de noodzaak van omdenken om tot innovatieve samenwerkingsvormen te komen.

ABC Nova

Babette van Schaik van ABC Nova vertelde over onderwijshuisvesting vanuit hun rol als projectmanagers. In haar verhaal kwamen de financiële knelpunten zoals strakke normbudgetten vanuit het rijk ter sprake. Deze budgetten is gebaseerd op het aantal leerlingen, en er blijft vaak geen budget over voor circulariteit. Nu is er geen budget om een energie neutraal gebouw neer te zetten, laat staan dat er budget over blijfy om dit circulair in te vullen. Op dit moment wordt renovatie voor 70% vergoed door de gemeente, terwijl nieuwbouw 100% wordt vergoed. Het zou een enorme kans zijn als gemeenten renovatie stimuleren, door deze ook 100% te vergoeden. Ook ziet ABC Nova het oogsten van oude schoolgebouwen voor het lokaal hergebruik van bouwmaterialen als goede optie.

C-creators

Tenslotte deelden wij de belangrijkste bevindingen uit het behoefteonderzoek onder scholen in de Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in de (ver)bouw.  Het is duidelijk dat er een tekort aan kennis is over circulariteit en een gebrek aan capaciteit. Schoolbesturen hebben behoefte aan een standaard stappenplan circulariteit voor het proces van verbouw en nieuwbouw. We zien een kans voor verbeterde kennisuitwisseling tussen schoolbesturen. Die kennisuitwisseling wordt al bevorderd wanneer kleine schoolbesturen gaan optrekken met grotere schoolbesturen. Daarnaast is tijdelijke onderwijshuisvesting (zoals portocabins) een grote kostenpost voor de gemeente. Wij stellen dan ook een circulaire modulaire oplossing voor, die tijdelijke oplossing kan bieden bij een tekort aan klaslokalen.

Bekijk de presentaties

Meer weten?

Merel-stolker
Merel
Stolker
Specialist Circulair bouwen
merel@c-creators.org

Gerelateerd