CoP Haarlemmermeer: Circulaire scholen

Op 29 maart stond de Community of Practice (CoP) van Haarlemmermeer in het teken van inspirerende en duurzame leeromgevingen. Door gemeente Haarlemmermeer werden er innovatieve voorbeelden gepresenteerd op het gebied van duurzame huisvesting. Onderhoudspartij KUUK en adviesbureau ABC Nova vertelden over hun praktijkervaring. Tot slot deelden wij de bevindingen uit ons behoefteonderzoek onder scholen in Haarlemmermeer. Lees snel verder!

Gemeente Haarlemmermeer

Thierry van der Weide van gemeente Haarlemmermeer lichtte het Integraal Huisvestings Plan toe en vroeg de deelnemers naar originele oplossingen voor tijdelijke onderwijshuisvesting. 

Daarnaast legde hij het probleem uit van tegengestelde belangen van de gemeente en scholen: de gemeente heeft een investeringsbudget voor onderwijshuisvesting en het schoolbestuur heeft een budget voor de exploitatie. Door gebruik te maken van de constructie van Total Cost of Ownership (TCO) worden die budgetten samengevoegd en ontstaat ruimte voor circulaire oplossingen. Dit komt omdat bij TCO materialen en hun waarde worden onderzocht over de gehele levensduur. 

Deze constructie is in de praktijk toegepast bij De Kameleon.

KUUK

Raymond Groenewegen van KUUK vertelde over hun (onderhoud)ervaring met duurzame buitenruimte. Zoals toen een schoolbestuur hen vroeg om de buitenruimte volledig te betegelen: in plaats daarvan heeft KUUK een volledig groene buitenruimte opgeleverd. Een mooi voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is – ook wanneer het niet wordt uitgevraagd. Raymond onderschreef het belang van samenwerken en de noodzaak van omdenken om tot innovatieve samenwerkingsvormen te komen.

ABC Nova

Babette van Schaik van ABC Nova vertelde over onderwijshuisvesting vanuit hun rol als projectmanagers. In haar presentatie kwamen de financiële knelpunten, zoals strakke normbudgetten vanuit het rijk, ter sprake. 

Deze budgetten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen, en er blijft vaak niets over voor circulariteit. Er is eigenlijk al geen budget om een energie-neutraal gebouw neer te zetten – laat staan dat er geld overblijft om dit circulair in te vullen. 

Op dit moment wordt renovatie voor 70% vergoed door de gemeente, terwijl nieuwbouw 100% wordt vergoed. Het zou een enorme kans zijn als gemeenten renovatie stimuleren door deze ook 100% te vergoeden. 

Ook ziet ABC Nova het oogsten van oude schoolgebouwen voor lokaal hergebruik van bouwmaterialen als goede optie.

C-creators

Wij deelden de belangrijkste bevindingen uit het behoefteonderzoek onder scholen in de Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in de (ver)bouw:  

  • Het is duidelijk dat er een tekort aan kennis is over circulariteit en een gebrek aan capaciteit.
  • Schoolbesturen hebben behoefte aan een standaard stappenplan voor circulariteit, zowel voor het proces van verbouw als nieuwbouw.
  • We zien een kans voor verbeterde kennisuitwisseling tussen schoolbesturen. Die kennisuitwisseling wordt al bevorderd wanneer kleine schoolbesturen gaan optrekken met grotere schoolbesturen.
  • Daarnaast is tijdelijke onderwijshuisvesting (zoals portocabins) een grote kostenpost voor de gemeente. Wij stellen een circulaire modulaire oplossing voor, die tijdelijke uitkomst kan bieden bij een tekort aan klaslokalen.

De volledige presentaties

Meer weten?

Merel-stolker
Merel
Stolker
Specialist Circulair bouwen
merel@c-creators.org

Gerelateerd