Circulaire renovatie Meerwijk

Vraag C-creators

Meerwijk, een Haarlems stadsdeel uit de jaren ’70, gaat de ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte aanpassen aan de eisen van nu. Van gemeente Haarlem kregen wij de vraag: hoe kan je een complete wijkrenovatie zo circulair en duurzaam mogelijk uitvoeren?

Aanpak

We organiseerden een workshop waarin we met experts uit verschillende werkvelden in gesprek gingen over verschillende vragen:

 

  1. Hoe kan een klimaatadaptieve en biodiverse openbare ruimte circulair en duurzaam worden uitgevoerd? 
  2. Welke maatregelen moeten we nu treffen om straks de energietransitie naar een warmtenet niet in de weg te zitten? En heeft dit invloed op de fasering van het project?
  3. Met welke materialisatie en structuur moet de openbare ruimte worden aangelegd? 
  4. Wat zijn de financiële en organisatorische gevolgen van een circulaire openbare ruimte? En welke nieuwe businessmodellen of publiek-private samenwerkingen zouden hierbij een rol kunnen spelen?  

Resultaat

Het resultaat is een toolbox met concepten en maatregelen die gebruikt kan worden voor een duurzame en circulaire uitvoering van een wijkrenovatie. Dat maakt deze toolbox ook waardevol voor de vele andere wijken die voor dezelfde uitdaging staan: de energietransitie combineren met een circulaire transformatie.

Meer weten?

C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd