Meerwijk

Vraag aan C-creators

Meerwijk, een stadsdeel van Haarlem uit de jaren ’70, gaat de ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte aanpassen aan de eisen van nu. Van de gemeente Haarlem kregen wij de volgende vraag: hoe kan je een complete wijkrenovatie zo circulair en duurzaam mogelijk uitvoeren?

Aanpak

Wij organiseerden een workshop waarin we met experts uit verschillende werkvelden in gesprek gingen over onderstaande vragen:

 

  1. Hoe kan een klimaatadaptieve en biodiverse openbare ruimte circulair & duurzaam worden uitgevoerd? 
  2. Welke maatregelen moeten we nu treffen om straks de energietransitie naar een warmtenet niet in de weg te zitten? Heeft dit invloed op de fasering van het project?
  3. Middels welke materialisatie en op basis van welke structuur moet de openbare ruimte worden aangelegd? 

Wat zijn de financiële en organisatorische gevolgen van een circulaire openbare ruimte? Welke nieuwe businessmodellen of publiek-private samenwerkingen zouden hierbij een rol kunnen spelen?  

Resultaat

Het resultaat is een toolbox met concepten en maatregelen die gebruikt kunnen worden voor het duurzaam en circulair uitvoeren van een wijkrenovatie. Deze toolbox is ook waardevol voor vele andere wijken die staan voor de uitdaging de energietransitie te combineren met een circulaire transformatie.

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd