accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

Bouwhubs

 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam, MRA programma Circulaire economie, Schiphol Groep en Rijkswaterstaat heeft C-creators onderzoek gedaan naar bouwhubs die gebruikt worden voor het opslaan en bewerken van secundair materiaal. De achterliggende gedachte is dat er middels dit onderzoek wordt bijgedragen aan de verduurzamingsopgave die ons te wachten staat.  De resultaten van dit onderzoek en wat er nodig is voor het introduceren van bouwhubs wordt hieronder kort toegelicht. Samen op weg naar een duurzame bouwsector! 

 

Nederland heeft de ambitie gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Daarnaast willen we in 2030 ons primair materiaalbervruik met 50% hebben verminderd. Voor de bouwsector is dat een van de meest vervuilende sectoren met verstrekkende gevolgen. Om deze ambities te realiseren, zal de bouwsector aan de slag moeten met hernieuwbare biobased grondstoffen. Daarnaast is het van belang dat bestaande bouwmaterialen zo lang mogelijk in de kringloop blijven om waarde te blijven behouden. Concreet betekent dit dat bij nieuwbouw en/of renovatie gebruik moeten worden gemaakt van de bestaande voorraad. Gebruikte materialen zullen dus een nieuw leven vinden in nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

 

Kernvragen

Kernvragen van het onderzoek zijn:

  • Hoe stimuleren we sectorbreed het gebruik van secundair materiaal
  • Welke materialen lenen zich voor hergebruik
  • Onder welke voorwaarden is een bouwhub interessant

 

Het gehele rapport kan je hier downloaden. 

 

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!