accelerators of the circular built environment

Let's economize

bouwprogrammaproject circulaire werklocaties

Programma circulaire werklocaties

 

AFGEROND Toenemende urgentie vraagt om het toepassen van de principes van de circulaire economie bij gebiedsontwikkeling en bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen. In het proces van gronduitgifte wordt er een connectie gemaakt tussen de ambities voor de werklocatie en de uitvoering.

‘Circulaire werklocaties’ wordt zo een methode om circulaire ambities concreet te vertalen naar de praktijk.

 

Doel programma 
Het doel is op landelijk niveau de methode ‘uitgifte circulaire werklocaties’ op te schalen. Zo kunnen bedrijventerreinen landelijk van elkaar leren en kennis delen, zodat niet elk bedrijventerrein dezelfde leergang door hoeft te maken en de bedrijventerreinen tegelijkertijd gaan voldoen aan de landelijke Rijksambities van een circulaire economie in 2050. Het programma biedt een brede aanpak die bouwt aan herkenbaarheid en draagvlak.

 

Onderdelen programma 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: (1) projecten, (2) producten, (3) academie en (4) community. We gaan aan de slag met concrete projecten van de werklocaties. Bij deze projecten werken we sterk samen, waardoor we bouwen aan een community van deelnemende werklocaties. Elke werklocatie heeft behoefte aan zijn eigen circulaire producten. Bij het programma werken we dus aan de ontwikkeling van producten die concreet kunnen worden toegepast op de werklocaties. De kennis die we opdoen tijdens het toepassen van de producten, slaan we op in de academie. We delen deze kennis onder de deelnemende partijen. 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!