Nieuwe kernpartner: provincie Noord-Holland

Met trots stellen we onze nieuwe kernpartner voor: provincie Noord-Holland. Dit partnerschap is helpt ons onder meer in een nog sterker en breder netwerk opgedane kennis te delen, steeds meer organisaties te bereiken en samen te versnellen naar een circulaire bouweconomie.

"Onze stip op de horizon is dat de Noord-Hollandse economie in 2050 volledig circulair is. Dit is in lijn met het Rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050' en veel andere overheden hebben zich ook aan deze ambitie verbonden. Deze eenheid versterkt de ambitie, we hebben hetzelfde doel. De provincie Noord-Holland wil hier ook de komende jaren actief aan blijven bijdragen. Deze ambitie van 100% circulair in 2050 is helder, maar de weg ernaartoe ligt nog open. We werken op dit moment aan een nieuwe actieagenda Circulaire Economie voor de periode 2021-2025. Daarin formuleren we de concrete acties van de provincie om deze ambitie te kunnen bereiken. De transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf en ook als provincie kunnen we het niet alleen. Samenwerken met onder andere medeoverheden, bedrijven en kennisinstellingen is dus vanzelfsprekend. C-creators is een community van koplopers en gedreven professionals die we nodig hebben. Daarom zijn wij als provincie kernpartner geworden. De vraag naar betaalbare woningen in Noord-Holland is groot en neemt nog steeds toe. De provincie vindt het belangrijk in deze behoefte te voorzien en de woningbouwproductie te versnellen. Tegelijkertijd willen wij de transitie maken naar een volledig klimaatneutrale en circulaire bouw. De kansen die er zijn, willen we graag samen met de partners van C-creators verzilveren."

Meer weten?

Nadine-verhoeven
Nadine
Verhoeven
Marketing en communicatiemanager
nadine@c-creators.org

Gerelateerd