Werksessie biobased isoleren voor woningcorporaties en co-makers

Woningcorporaties staan voor een enorme isolatieopgave. Hoe kan deze zo circulair mogelijk worden ingevuld? Welke biobased isolatiematerialen zijn op dit moment het meest kansrijk? En wat zijn eigenlijk de uitdagingen bij de toepassing hiervan? Vragen die we op 5 juni stelden aan woningcorporaties en co-makers tijdens de werksessie in BROEINEST. Dit zijn de belangrijkste inzichten en een recap van de presentaties.

Dominique Vosmaer (C-creators) opende de sessie, waarna pitches volgden van de deelnemende woningcorporaties en co-makers. Ook presenteerde Chantal van Schaik (Kwartiermaker biobased isoleren van de gemeente Amsterdam) uitkomsten van verschillende onderzoeken naar biobased isolatiematerialen. 

De uitdagingen

De uitdagingen waarin woningcorporaties en co-makers zich het meest herkenden variëren: 

  • De kosten van huidig beschikbare biobased isolatiematerialen
  • Het creëeren van (intern) draagvlak 
  • Het vinden van de juiste samenwerkingspartners
    Het verkrijgen van de juiste garanties en het leveren van de juiste certificeringen; een kostbare en tijdsintensieve opgave, vooral voor innovatieve producten

Biobased, tenzij…

Van ‘misschien biobased’ naar de standaard toepassing van biobased materialen, ’tenzij’. De doelstelling om biobased isolatiematerialen standaard te gebruiken en als uitgangspunt in bedrijfsprocessen te verankeren bleek een van de meeste inspirerende. Een andere aansprekende doelstelling was om samen de CO2-uitstoot te beperken.

 

De pitches van de woningcorporaties

Afgevaardigden van Rochdale, Woonpalet, Parteon, Portaal, Woonzorg, en Stadgenoot presenteerden de huidige stand van zaken, hun doelen voor de toekomst en de top 5 uitdagingen rondom biobased isoleren. 

Of en op welke schaal op dit moment biobased isolatiematerialen wordt toegepast verschilt per woningcorporatie. Zo gaven sommige aan dat ze wel ambities maar (nog) geen ervaring hadden, terwijl andere woningcorporaties biobased isolatiematerialen al vaker in (pilot) projecten hebben toegepast.

De pitches van de co-makers

In deze lichting kwamen Ooijevaar, Hemubo, Biltz, ToekomstGroep, Rutges en Bouwbedrijf Jan Vet aan het woord. Zij noemden andere uitdagingen, zoals de onbekendheid met biobased isolatiematerialen, het verkrijgen van garanties en het meekrijgen van opdrachtgevers met een gebrek aan ambitie.

Opvallend: ‘biobased, tenzij’ was bij de co-makers zowel de grootste uitdaging als de meest inspirerende doelstelling.

Chantal van Schaik, kwartiermaker biobased isoleren gemeente Amsterdam: “Het kan al”

Chantal presenteerde de uitkomsten van verschillende onderzoeksrapporten, waaronder het rapport van de Hogeschool van Amsterdam over de kwaliteiten en isolatiewaarde van lisdodde en mycelium. 

Ze dook dieper in op de veelbelovende uitkomsten van Spaak CS naar de opschaalbaarheid en toepassing van biobased materialen. Zo bleek bij de toepassing van vlasplaten bij een hellend dak niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de MKI-score lager dan bij conventionele isolatiematerialen. In de woorden van Chantal: “Het kan al!”

Producenten kunnen zonder interventies opschalen tot 3 keer hun volume, met de kanttekening dat continuïteit in vraag en experimenteerruimte voor niet-gecertificeerde producten nodig zijn voor deze schaalsprong. 

Ook is de leveringszekerheid van biobased isolatiematerialen volgens Chantal gegarandeerd, gezien de voldoende hoeveelheid grondstoffen in Europa. Ze vertelde dat bij een CO2-prijs boven de 100 euro per ton, biobased isolatiematerialen voordeliger zijn. Bovendien zal de marktprijs van biobased materialen naar verwachting de komende jaren dalen. Volgens Chantal ziet de toekomst er groenkleurig uit. 

 

Afsluiten met ambities en doelen

Onder leiding van Hylke Faber (C-creators) sloten we de sessie af, waarbij de woningcorporaties en co-makers hun ambities en doelen naar elkaar uitspraken. Eigen Haard nam het voortouw door samen een project aan te dragen voor het vervolgtraject biobased isoleren voor woningcorporaties en co-makers. 

 

Woningcorporatie? Doe ook mee!

Zoek jij als woningcorporatie ook naar antwoorden op het gebied van biobased isoleren bij de verduurzaming van je vastgoed én geloof jij in de kracht van ketensamenwerking? Sluit je aan en neem contact op met Dominique.


 

 Dit project is in opdracht van gemeente Amsterdam, de Bouwcampus en provincie Noord-Holland en in samenwerking met de AFWC.

Meer weten?

Frontwise Facades-31-Hoge Resolutie
Dominique
Vosmaer
Projectmanager
dominique@c-creators.org

Gerelateerd