1 op 5 woningen vanaf 2025 gebouwd met hout

In 2025 bouwen we 1 van de 5 nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout. Dat is het streven van de Green Deal convenant Houtbouw, op 21 oktober 2021 ondertekend door meer dan 80 organisaties. 

Om nieuwe woningen sneller en duurzamer te bouwen, is vanaf 2025 20% van de MRA-woningproductie van hout en andere biobased materialen. Dat geeft jaarlijks een reductie van circa 220.000 ton CO2 uitstoot en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot. Met houtbouw worden woningen sneller en betaalbaarder gebouwd, met gezonde materialen en minder bouwafval.

Privaat, publiek en kennisinstellingen: intensieve samenwerking

Het Green Deal convenant Houtbouw is opgesteld door een intensieve triple helix samenwerking. Samen met overheden, marktpartijen (van startups tot de grote bedrijven) en kennisinstellingen is er gekomen tot een flinke lijst met afspraken, zowel in algemene zin als per type partij. 

Het gezamenlijke gestelde doel vraagt flinke inspanningen van alle partijen op talloze gebieden, van vernieuwing van kennis en werkwijzen tot een andere inzet van de bestaande werkcapaciteit. Dit kunnen we alleen bereiken door voortdurende samenwerking. Elkaar blijven opzoeken, dus. 

Partijen willen door de Green Deal convenant Houtbouw gebruiken maken van elkaars expertise, processen zo eenvoudig mogelijk maken en in open source, zo transparant mogelijk de opgave en oplossingen bespreken.

4 dingen die gaan gebeuren

  1. Een belangrijk onderwerp van het convenant is het beschikbaar krijgen van locaties geschikt voor houtbouwwoningen.
  2. Partijen gaan actief werken aan kennisdeling.
  3. Daarnaast bekijken ze of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is.
  4. Tenslotte werken de betrokkenen actief samen aan het verbeteren van de businesscases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling binnen afzienbare tijd verbeterd zal worden.  

Start van de Green Deal

Het convenant is officieel getekend; nu kunnen we aan de slag om te werken aan de 20% circulaire houtbouw. 

De komende jaren zetten we deze intensieve triple helix samenwerking door. Zo hebben gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, hout-producerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen én koepelorganisaties getekend. 

Wil jij als partij ook meedoen en ondertekenen? Stuur een e-mail naar Wouter van Twillert van C-creators via wouter@c-creators.org.


De volgende partijen zijn je voorgegaan:

Gemeente Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Gemeente Purmerend, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Edam-Volendam, Gemeente Beemster, Provincie Flevoland, Het Rijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Haarlem, Gemeente Heemskerk, HBB Groep, Waterland Real Estate, NEPROM, VORM, AM, Synchroon, Fakton, BPD, Boelens de Gruyter, Bart de Jong Projectontwikkelaar, Heutink Groep, Heijmans, Koopmans Bouwgroep, De Groot Vroomshoop, BAM Wonen, Daiwa House, De Nijs, Dura Vermeer, Parteon, Wooncompagnie, Ymere, Timpaan, Goedestede, Intermaris, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, De Alliantie, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, ROC van Amsterdam-Flevoland, Stichting Techlands, TU Delft, Boom Builds, Centrum Hout, Lister Buildings, Derix, Finch Buildings, Ursem, Stichting WikiHouse NL, SustainerHomes, Noordereng Groep, Staatsbosbeheer, Startblock, Holland Houtland, Lingotto, LEVS Architecten, Common Affairs, Olaf Gipser Architects, Orga Architect, Ssse|OvO associates architects, JoustraReid architecten bv, Dam en Partners Architecten, DP6, M3H, Mecanoo, Dok architecten, VMX Architects, Lab03, Natrufied Architecture, Team V, Superuse Studios, Vesteda, Syntrus Achmea, Home.Earth, Bouwinvest, Rabobank, ABN AMRO, Arup, Sweco

Meer weten?

wouter
Wouter
van Twillert
Directeur
wouter@c-creators.org

Gerelateerd