Circulaire inrichting van de openbare ruimte

Met de richtlijnen en strategieën die zijn opgesteld door de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is de ambitie om in 2050 een circulair bouwsector te hebben. Hoe maken we de overstap van de lineaire naar een circulaire bouw en wat is er nodig om deze ontwikkeling te versnellen? 

Om circulaire producten voor te schrijven, is het nodig te weten wat er beschikbaar is en welke ervaringen er zijn met nieuwe, innovatieve producten. Het aanbod van ‘circulaire’ producten en diensten groeit dagelijks. De aanleiding voor deze publicatie was de vraag van gebiedsontwikkelaar BPD een productinventarisatie op te zetten voor de circulaire inrichting van openbare ruimtes. 

De inventarisatie leverde enthousiaste reacties en een divers beeld van circulaire toepassingen op. Met deze publicatie kan iedereen deze concrete productinnovaties bekijken. 

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd