CoP Cirkelstad Alkmaar: Ontwikkelen circulaire hub

Hoe kunnen we een materialenbank/circulaire hub realiseren die van waarde is voor Alkmaar en omgeving? Dat was woensdag 15 maart het gespreksonderwerp tijdens de Community of Practice bijeenkomst van Cirkelstad Alkmaar. De 3 belangrijkste inzichten en een samenvatting van de presentaties op een rij.

In de historische Alkmaarse GAS!Fabriek kwamen we samen voor een ochtend vol  kennisuitwisseling en innovatieve ideeën. Merel Stolker (spinner Cirkelstad Alkmaar) opende de sessie, waarna Jan van der Schaaf (BIMProjects) stelde zich voorstelde als nieuwe partner van Cirkelstad Alkmaar. 

Ook presenteerden Huub Purmer (sociaal ondernemer) en Enno Stemerding (architect) hun plannen voor het ontwikkelen van De Nieuwe Energie, afgesloten met een brainstorm over hoe een circulaire hub van meerwaarde kan zijn voor Alkmaar en omgeving. 

De 3 belangrijkste inzichten:

  1. Zorg dat je vóór het ontwikkelen van de circulaire hub precies weet wat voor hub je kan en wil zijn. Ga je voor een grootschalig materialendepot of een verbindend inspiratiecentrum? Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.
  2. Zet  locatie-specifieke kansen in voor de ontwikkeling van de circulaire hub. Houd daarbij rekening met zaken als  de terreingrootte en bereikbaarheid.
  3. Maak een keuze in de behoefte waar je op inspeelt: zoek je aansluiting bij de (toekomstige) buurtbewoners,  lokale ondernemers of beiden? 

Jan van der Schaaf (BIMProjects): BIM-modellen als hulpmiddel

BIMProjects is een bouwkundig ingenieursbureau dat BIM-modellen maakt: digitale 3D-tekeningen van een gebouw, waar essentiële informatie in is opgeslagen. Volgens Jan kunnen deze BIM-modellen dienen als hulpmiddel bij demontabel, modulair, remontabel, of circulair bouwen. Door een slooppand bijvoorbeeld nauwkeurig in een BIM-model vast te leggen, wordt inzichtelijk welke materialen meegenomen kunnen worden in een nieuw ontwerp. 

In zijn presentatie benadrukte Jan het belang van nieuwe samenwerkingsvormen en vroege betrokkenheid van de sloper in het ontwerptraject. Ook ziet hij een kans bij overheidsinstanties om BIM-modellen in omgevingsvergunningen te gebruiken.

Huub Purmer en Enno Stemerding (De Nieuwe Energie): burgerinitiatief voor het Alkmaar van de toekomst

Het terrein van de historische Alkmaarse Gasfabriek wordt nieuw leven ingeblazen met burgerinitiatief De Nieuwe Energie. Als ‘living lab’ voor welzijn, gezondheid, innovatie en circulariteit, staat ontwikkelgebied De Nieuwe Energie symbool voor hoe Alkmaar er in de toekomst uit kan zien. Huub en Enno vertelden dat van de ‘roze wolk van plannen’ de kern van het plan overeind bleef staan. De hoofdthema’s? Verbinden, exposeren en experimenteren. 

Voor dit  ‘living lab’ streven Huub en Enno ook naar het ontwikkelen van een circulaire hub.

Brainstorm: de meerwaarde van een circulaire hub voor Alkmaar en omgeving

Hoe zorg je dat zo’n hub van meerwaarde is voor Alkmaar en omgeving? En hoe kunnen we vanuit ons netwerk bijdragen aan de realisatie? Het doel van deze sessie was crowdsourcing: het inbrengen van eigen kennis, ideeën en/of spullen. Tijdens de sessie kwamen we erachter dat het nuttig is om eerst een duidelijk beeld te hebben bij wat voor circulaire hub je kan en wil zijn

Met dit in ons achterhoofd brainstormden we aan hand van de ‘1-2-4′-methode, waarna een levendige interactie ontstond en de volgende adviezen zijn opgehaald:

  1. Houd rekening met de terreingrootte en tijdsbeperkingen voor het ontwikkelen van de circulaire hub.

  2. Doe een studie: hoe kom je aan de materialen? Wat wil je verkopen?

  3. Speel bij het ontwikkelen van een circulaire hub in op de behoeftes van toekomstige buurtbewoners: creëer de voorzieningen voor de nieuw te bouwen wijk.

  4. Een circulaire hub biedt mogelijkheden voor het faciliteren van opslag en opschaling van circulaire materialen: sluit de circulaire hub aan bij bestaande initiatieven en behoeftes vanuit de markt.

  5. Een circulaire hub kan van meerwaarde zijn als reparatie- en onderwijscentrum voor Alkmaarse buurtbewoners, voor bijvoorbeeld circulaire meubels, (ver)bouwmaterialen en kleding.

  6. Betrek Alkmaarse buurtbewoners, kringlopen, winkeliers en studenten bij de inzameling van circulaire materialen. 

  7. Organiseer toegang tot gereedschap en onderwijs omtrent de reparatie en upcycling van circulaire materialen.

Meer weten?

Merel-stolker
Merel
Stolker
Circulair bouwspecialist
merel@c-creators.org

Gerelateerd