Merwede LAB

De stad Utrecht groeit en de vraag naar woningen is groot. Het voormalig bedrijventerrein aan het Merwedekanaal wordt daarom de komende jaar getransformeerd naar een levendig stuk Utrecht waar 10.000 nieuwe woningen komen. Een belangrijke ambitie en randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone is dat dit een groen en duurzaam gebied wordt waar veel ruimte is voor innovatie op energieneutraliteit, circulariteit, mobiliteit en gezondheid. 

Om dit te stimuleren is Merwede LAB in het leven geroepen. Dit is een initiatief van de gemeente Utrecht en ontwikkelaars van de Merwedekanaalzone. Het heeft als doel om toepasbare innovaties te zoeken om de ambitieuze, duurzame doelstellingen van Merwede waar mogelijk te verbeteren. Deze innovaties kunnen worden gebruikt in de realisatie van de Merwedekanaalzone. De thema’s waar naar wordt gekeken zijn duurzame energie, circulair bouwen, social design en gezond stedelijk leven.

Op het gebied van circulair bouwen kunnen binnen Merwede nog grote stappen worden gezet om het gebied toekomstbestendiger te maken. Om deze reden wil Merwede LAB graag activiteiten organiseren die de betrokken partijen bij de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone een stap verder brengen op dit thema.

Vraag aan C-creators

Help ons met het organiseren van activiteiten waardoor projectteams binnen de Merwedekanaalzone meer kennis opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling en concrete handvatten krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast willen we zorgen dat projectteams bekend raken met innovatieve circulaire producten op gebied van circulaire buitenruimte en circulaire afbouw.

Aanpak

Kennissessie

Om de projectteams binnen de Merwerdekanaalzone de circulariteit van de gebiedsontwikkeling op de lange termijn te goed te borgen, wordt er een kennissessie over circulaire gebiedsontwikkeling georganiseerd. Tijdens deze sessie gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat verstaan we onder circulaire gebiedsontwikkeling?
  • Wat zijn goede voorbeelden en wat zijn de valkuilen?
  • Waar hebben we nu invloed op en kunnen we nu anders doen?
  • Wat zijn de consequenties van onze keuzes?
  • Hoe gaan we om met het langetermijnperspectief? 

Innovatieparades

Het toepassen van innovatie vraagt ook om een duidelijk beeld van wat er mogelijk is in de markt. Welke innovaties brengen circulariteit in gebiedsontwikkelingen weer een stap verder? Om de projectteams, met een focus op de landschapsontwerpers, hierin te ondersteunen worden er twee innovatieparades georganiseerd. De thema’s van de innovatieparades zijn:

  • Circulaire afbouw
  • Circulaire buitenruimte

Resultaat

Kennissessie

Om de lessen vanuit de kennissessie goed te borgen, wordt er vanuit C-creators gezorgd voor een heldere verslaglegging van de resultaten uit de kennissessie. Dit leidt tot een deelbaar document met concrete en toepasbare aanbevelingen.

Innovatieparades

De resultaten die zijn voortgekomen uit het vooronderzoek en de dag van de innovatieparade worden gebundeld in een ‘boekje’. In dit boekje worden de verschillende innovaties laten zien, inclusief de productspecificaties. Dit wordt gedeeld met relevante partijen.

Meer weten?

Merel-stolker
Merel
Stolker
Circulair Bouwspecialist
merel@c-creators.org

Gerelateerd