Merwede LAB

Over het project

De stad Utrecht groeit en de woningvraag is groot. Het voormalige bedrijventerrein aan het Merwedekanaal wordt daarom getransformeerd naar een levendig stukje Utrecht met 10.000 nieuwe woningen. Een belangrijke ambitie – en randvoorwaarde – voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone? Het moet een groen en duurzaam gebied worden, met veel ruimte voor innovatie op energieneutraliteit, circulariteit, mobiliteit en gezondheid. Om dit te stimuleren is Merwede LAB in het leven geroepen. 

Merwede LAB is een initiatief van gemeente Utrecht en ontwikkelaars van de Merwedekanaalzone. Het heeft als doel toepasbare innovaties te vinden die de doelstellingen van Merwede waar mogelijk verbeteren. De thema’s: duurzame energie, circulair bouwen, social design en gezond stedelijk leven.

Op het gebied van circulair bouwen kunnen binnen Merwede nog grote stappen worden gezet. Daarom wil Merwede LAB activiteiten organiseren die de partijen betrokken bij de ontwikkeling van het gebied een stap verder brengen op dit thema.

Vraag C-creators

Het verzoek aan ons? Help ons met het organiseren van activiteiten waardoor projectteams binnen de Merwedekanaalzone meer kennis opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling en concrete handvatten krijgen om hiermee aan de slag te gaan. 

Daarnaast willen ze zorgen dat projectteams bekend raken met innovatieve circulaire producten op gebied van circulaire buitenruimte en circulaire afbouw.

Aanpak

Kennissessie

Om bij de projectteams binnen de Merwerdekanaalzone de circulariteit van de gebiedsontwikkeling op lange termijn te borgen, wordt een kennissessie over circulaire gebiedsontwikkeling georganiseerd. Tijdens deze sessie gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat verstaan we onder circulaire gebiedsontwikkeling?
  • Wat zijn goede voorbeelden? 
  • Wat zijn de valkuilen?
  • Waar hebben we invloed op en kunnen we nu anders doen?
  • Wat zijn de consequenties van onze keuzes?
  • Hoe gaan we om met het langetermijnperspectief? 

Innovatieparades

Het toepassen van innovatie vraagt ook om een duidelijk beeld van wat er mogelijk is in de markt. Welke innovaties brengen circulariteit in gebiedsontwikkelingen een stap verder? Om de projectteams – met een focus op de landschapsontwerpers – hierin te ondersteunen, worden 2 innovatieparades georganiseerd. De thema’s van deze innovatieparades zijn:

  • Circulaire afbouw
  • Circulaire buitenruimte

Resultaat

Kennissessie

Om de lessen vanuit de kennissessie te borgen, zorgt C-creators voor heldere verslaglegging van de resultaten. Dit resulteert in een deelbaar document met concrete en toepasbare aanbevelingen.

Innovatieparades

De resultaten die zijn voortgekomen uit het vooronderzoek en de dag van de innovatieparades worden gebundeld in een ‘boekje.’ Hierin worden de verschillende innovaties weergegeven – inclusief productspecificaties. Dit wordt gedeeld met relevante partijen.

Meer weten?

Merel-stolker
Merel
Stolker
Circulair Bouwspecialist
merel@c-creators.org

Gerelateerd