accelerators of the circular built environment

Let's economize

Stichting C-creators

 

Op dinsdag 11 september 2018 is de stichting C-creators officieel opgericht door de Rabobank Regio Schiphol en Schiphol Groep. Deze twee organisaties maken samen met de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam onze stichting mogelijk. Inmiddels zijn ook SADC,  de provincie Noord-Holland en provincie Flevoland kernpartner geworden van de stichting.

 

Ons doel:

De transitie naar de circulaire economie versnellen en opschalen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) acteren wij als onafhankelijke organisatie om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De MRA-regio heeft de schaal om een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van de groei naar een circulaire economie en creëert daarmee exportkansen.

 

Wij richten ons op de volgende pijlers:

 

  • Loket voor borging, uitwisseling en verbinding

Binnen de MRA-regio wordt kennis in samenhang ontwikkeld en zowel digitaal als fysiek gedeeld om plannen in de regio sneller om te kunnen zetten naar resultaten. De stichting is daarmee een platform voor kennisopbouw, kennisdeling en kennisintegratie en heeft een verbindende rol.

 

  • Business development en meerjarige innovatieprogramma’s

Het ontwikkelen van (grootschalige) innovatietrajecten om systeemverandering in de bouwsector te bewerkstelligen teneinde de circulariteit van nieuwbouwwoningen te verhogen en tevens het toepassen van circulariteitsprincipes bij renovaties van woningen en de utiliteitsbouw, het Bouwprogramma. Eventueel hieruit voortvloeiende opdrachten zullen worden aanbesteed conform de aanbestedingsregels van de deelnemende bedrijven. 

 

  • Toegang tot geduldig kapitaal voor CE-initiatieven

De stichting bevordert de toegang tot geduldig kapitaal voor circulaire initiatieven (met name MKB, projectfinanciering en startups).

 

Bestuur & beloningsbeleid:

Het bestuur bestaat uit twee bestuurders. Maatregelen worden getroffen om een derde bestuurder aan te wijzen. De statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Het beloningsbeleid is vermeld in de statuten, luidt als volgt:

- de stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder;

- kosten die bestuurder in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. Het bestuur kan aan bestuurders een bezoldiging dan wel salaris toekennen. Deze toekenning vereist goedkeuring van de Raad van Toezicht.

 

Raad van toezicht:
Ard van Berkel, Rabobank regio Schiphol;
Rob van Daal, gemeente Haarlemmermeer;
Martine van Genderen, Schiphol

 

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag is hier te vinden.

 

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers van C-creators zijn zowel organisaties en overheden. Zij hebben zich actief verbonden aan de versnelling van de circulaire economie in de metropoolregio Amsterdam.

 

Ons team

Wil je weten wie er werken bij C-creators, bekijk dan ons team. Allemaal bevlogen mensen die door co-creatie organisaties ondersteunen in het realiseren van circulaire economische groei.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!