CoP Alkmaar en Haarlem: Architecten en Slopers

Op 1 maart vond de Community of Practice (CoP) bijeenkomst van Alkmaar en Haarlem plaats. In deze CoP spraken we over en met architecten en slopers. Hoe kunnen zij de circulaire economie versnellen? En hoe versterken ze elkaar? Hier vind je de samenvatting. 

Architecten en slopers: een nieuwe manier van samenwerken

Ontwerpen en bouwen in een circulaire economie vraagt om andere manieren van samenwerken: de expertise van de sloopbranche heb je nu al aan de ontwerptafel nodig. Architecten hebben de mogelijkheid om het circulaire proces te versnellen. En soms hebben ze daar hulp bij nodig. Gelukkig zijn daar instrumenten voor. Een afwegingskader of leidraad kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van ontwerpkeuzes.

Afwegingskaders helpen je met keuzes maken

Presentatie van Charlotte Heesbeen

Om stappen te zetten, moet je niet van 1 naar 100 willen. Tussentijds communiceren en afstemmen tussen architecten en slopers is van belang. Door een afwegingskader te gebruiken maak je keuzes die leidend zijn voor het proces waar je nu aan werkt. 

Platform CB’23 heeft leidraden ontwikkeld om architecten en bouwers te helpen bij hun afwegingen en het leerproces. Die leidraden zijn voor iedereen te gebruiken en worden aan de hand van referenties geoptimaliseerd. Je kunt ze hier bekijken. 

Bij ITMOOS werkt Charlotte aan prefab woonunits waarbij samenwerking met ketenpartners essentieel is. As a service speelt daarbij een grote rol. In dit project werd duidelijk dat er nog geen standaard is voor het hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. Zo is het helaas nog niet mogelijk om alle bouwcomponenten in dit project op te bouwen uit hergebruikt materiaal. Bekijk hier de presentatie van Charlotte.

Presentatie van Fulco Treffers

Fulco Treffers, architect en procesbegeleider, maakt ook gebruik van een afwegingskader. Dat doet hij als begeleider van een ontwerpproces. Ook bij het ontwerp en de bouw van zijn eigen circulaire huis heeft hij dit toegepast. Het vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit, want bij het toepassen van geoogste materialen kun je niet alles voorzien. 

Een verandering van de rol en houding van een architect is hierbij noodzakelijk. Wil je bijdragen aan die circulaire versnelling? Dan is het aan jou om met je creativiteit en inlevingsvermogen het beste resultaat te bereiken voor de eindgebruiker en de grootste impact op materiaalgebruik. Bekijk de presentatie van Fulco.

Verdiep je verder in de materie met Green Papers

Natuurlijk waren er ook meer dan genoeg vragen. Hoe onderhoud en beheer je gebruikte materialen? En hoe zit het dan met garantie? Sluiten vraag en aanbod wel op elkaar aan als we rekening moeten houden met de beschikbaarheid van materiaal? De Green Papers van Cirkelstad geven al veel antwoorden.

Meer weten?

Merel-stolker
Merel
Stolker
Specialist Circulair bouwen
merel@c-creators.org

Gerelateerd