Circulair sloopproces Koningstein

Vraag C-creators

De gemeente Haarlem gaat de locatie Koningstein herontwikkelen: het bestaande gebouw wordt gesloopt en er komen nieuwe woningen voor in de plaats. De gemeente Haarlem was op zoek naar een methode voor een circulair sloopproces. Daarbij werden vragen behandeld over de scope van de sloop – wat wordt gesloopt, gedemonteerd en hergebruikt? – maar ook hoe je de bijbehorende contracten moet inrichten voor circulaire sloop.

Aanpak

Via deskresearch hebben we de ambities van gemeente Haarlem in het algemeen en van het woningbouwproject in het bijzonder geschetst. Hieruit werden concrete doelen voor de sloopopgave geformuleerd. 

In een workshop, ondersteund door een jurist, werden deze doelen vertaald naar contractuele randvoorwaarden. De uitkomsten werden samengevat in een rapport met richtinggevende tips en no-brainers die je direct in je sloopcontract kunt opnemen.

Resultaat

Het resultaat van dit project was een circulair sloopcontract. Het project is aanbesteed en inmiddels is de circulaire sloop gestart:


Meer weten?

C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd