Parteon: circulaire sloopvoorwaarden en een circulair PvE

Vraag C-creators

Parteon heeft de ambitie om bij het realiseren van de energiedoelstellingen voor woningcorporaties ook circulaire maatregelen mee te nemen. Om dit te realiseren vroeg Parteon C-creators hulp bij 2 vraagstukken: 

 1. Hoe stel ik circulaire sloopvoorwaarden op?
 2. Hoe realiseer ik een circulair Programma van Eisen (PvE)?

Aanpak

Aanpak sloopvoorwaarden: 

 1. Aan de hand van deskresearch hebben we een overzicht gemaakt van de ambities van Parteon. Vervolgens hebben we een eerste aanzet gemaakt voor de vertaling van deze ambities in een circulair sloopcontract. 
 2. Daarna hebben we een workshop georganiseerd voor werknemers van Parteon. Samen met een jurist van AT Lawyers en bouwbedrijf GP Groot hebben we een circulair sloopcontract opgesteld. 
 3. Alle verzamelde kennis is verwerkt in een rapportage

Aanpak circulair PvE:

 1. We hebben een circulair PvE ontworpen met algemene circulaire strategieën, relevante eisen en concrete toepassingen. 
 2. Aan de hand van een afwegingskader hebben we het ontwikkelteam van pilotproject Durghorst ondersteund in de vertaalslag van PvE naar een concreet project. 
 3. In een workshop hebben we de kennis uit de voorgaande stappen gedeeld met het team van Parteon.

Resultaat

Resultaat sloopvoorwaarden: 

 • Gezamenlijk begrip van circulaire ambities voor bouw- en sloopprojecten van Parteon.
 • Een gevalideerd circulair contract voor sloopprojecten.
 • Een rapportage voor hoe je procesmatig binnen Parteon circulair kunt aanbesteden bij sloopprojecten.

Resultaat circulair PvE:

 • Een overzicht van circulaire ontwerpmethodieken die door Parteon kunnen worden geïmplementeerd. Hiertoe wordt een algemeen circulair PvE opgesteld.
 • Daarnaast worden verschillende circulaire strategieën binnen de organisatie geïmplementeerd op basis van dit PvE.

Meer weten?

C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd