Parteon

Vraag aan C-creators

Parteon heeft de ambitie om, bij het realiseren van de energiedoelstellingen voor woningcorporaties, ook circulaire maatregelen mee te nemen. Om dit te realiseren vroeg Parteon hulp bij twee vraagstukken: 

 1. Hoe stel ik circulaire sloopvoorwaarden op?
 2. Hoe realiseer ik een circulair Programma van Eisen (PvE)?

Aanpak

Aanpak sloopvoorwaarden: 

 1. Deskresearch: aan de hand van deskresearch hebben wij een overzicht gemaakt van de ambities van Parteon. Vervolgens hebben wij een eerste aanzet gemaakt van hoe deze ambities vertaald kunnen worden in een circulair sloopcontract. 
 2. Workshop: wij hebben een workshop georganiseerd voor werknemers van Parteon. Samen met een jurist van AT Lawyers en GP GRoot, een bouwbedrijf, hebben wij een circulair sloopcontract opgesteld. 
 3. Rapportage: alle verzamelde kennis is verwerkt in een rapportage. 

 

Aanpak circulair PvE

 1. Ontwerp circulair PvE: wij hebben een circulair PvE ontworpen bestaande uit algemene circulair strategieën, relevante eisen en concrete toepassingen. 
 2. Afwegingskader: aan de hand van een afwegingskader hebben wij het ontwikkelteam van pilotproject Durghorst ondersteund in de vertaalslag van PvE naar een concreet project. 
 3. Workshop: in een workshop hebben wij de kennis uit de voorgaande stappen gedeeld met het relevante personeel van Parteon.

Resultaat

Resultaat sloopvoorwaarden 

 • Gezamenlijk begrip van circulaire ambities voor bouw- en sloopprojecten van Parteon.
 • Een gevalideerd circulair contract voor sloopprojecten.
 • Een rapportage van hoe je procesmatig binnen Parteon circulair kunt aanbesteden bij sloopprojecten.

 

Circulair PvE

Resultaat van het project is een overzicht van circulaire ontwerpmethodieken die door Parteon kunnen worden geïmplementeerd. Hiertoe wordt een algemeen circulair PvE opgesteld. Daarnaast worden verschillende circulaire strategieën binnen de organisatie geïmplementeerd op basis van dit PvE.

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd