Geleerde lessen: Cirkelstad Community bijeenkomst Circulaire Gebiedsontwikkeling

Dinsdag 14 mei 2024 kwam de Cirkelstad Community Circulaire Gebiedsontwikkeling samen in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we hoe we de impact in de bouwfase kunnen verminderen door integrale afwegingen en koppelkansen tussen verschillende thema’s en circulariteit.

Belangrijkste inzichten en lessen

  1. Minder impact in de bouwfase 

    • Het Nieuwe Normaal: We keken naar manieren waarop integrale afwegingen en koppelkansen kunnen bijdragen aan het verminderen van de impact tijdens de bouwfase. 
      Download hier de presentatie. 

  2. Circulair netwerk in de gebruiksfase

    • Het belang van een sociaal netwerk van actoren binnen het gebied werd benadrukt. Dit netwerk helpt de circulariteit in de gebruiksfase van gebouwen en infrastructuur te bevorderen.

Workshops en discussies

Workshop: Cartography Toolkit van Centrinno en Metabolic
In een interactieve workshop verkenden we de mogelijkheden van de Cartography toolkit van Centrinno en Metabolic. We bespraken hoe kringlopen, zoals die van water, materialen, nutriënten en energie, op verschillende schaalniveaus rendabel gesloten kunnen worden. Bekijk hier nog eens de bijhorende presentatie. 

Bespreking schaalniveaus
We gingen in op welk schaalniveau het het meest rendabel is om kringlopen te sluiten. De resultaten hiervan zijn te vinden in de bijlage.

Het dagprogramma en de gedeelde informatie vind je hier.

Oproep
We werken aan een overzicht van kringlopen die je kunt sluiten op gebouw- en gebiedsniveau. Heb jij ervaring hiermee? Neem dan contact op met Vera van Maaren. Jouw ervaringen zijn waardevol voor ons overzicht en helpen anderen die aan de slag gaan met circulaire gebiedsontwikkeling. De conceptversie van dit overzicht vind je hier.

Dank aan alle deelnemers voor jullie aanwezigheid en waardevolle bijdragen. Jullie betrokkenheid en kennisuitwisseling helpen ons om samen circulaire ambities te realiseren. 

 

Meer weten?

VeraLR
Vera
van Maaren
Projectmanager
0625488655
info@ccreators.nl

Gerelateerd