Green Deal convenant Houtbouw

Vraag C-creators

Op 21 oktober 2021 is de Green Deal Houtbouw getekend door meer dan 70 publieke partijen, marktpartijen en kennisinstellingen. De ambitie in dit convenant is om vanaf 2025 minimaal 20% van de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout en andere biobased materialen te bouwen, zodat woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dat levert jaarlijks een reductie op van circa 220.000 ton CO2-uitstoot en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof. C-creators is secretaris van de Green Deal Houtbouw.

Aanpak

In het actieplan wordt uiteengezet hoe we in de MRA toewerken naar de doelstelling van 20% woningen gebouwd in hout. Het actieplan bestaat uit de volgende 5 actiepunten:

  1. Locaties
  2. Businesscase
  3. Wet- en regelgeving
  4. Kennisopbouw en -deling
  5. Communicatie

Je vindt het allemaal in Actieplan Houtbouw MRA 2021-2025

Resultaat

Dit project loopt en zal regelmatig worden geüpdatet. In de links hieronder vind je de publicaties tot nu toe:

Meer weten?

wouter
Wouter
van Twillert
Directeur
wouter@c-creators.org

Gerelateerd