Houtbouw Monitor

Goed nieuws: voor de Green Deal convenant Houtbouw gaan we nu aan de slag met de Houtbouw Monitor.

De Houtbouw Monitor is een van de initiatieven waarmee we toewerken naar het doel om vanaf 2025 minimaal 20% van de jaarlijkse woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in hout en andere biobased materialen uit te voeren. Zo kunnen woningen sneller en duurzamer worden ontwikkeld. Met de toelage van 225.000 euro vanuit Built by Nature gaat het programmateam vanaf medio 2023 monitoren hoe de houtbouwpraktijk in de MRA zich ontwikkelt. Gedurende 18 maanden werken we in nauwe samenwerking met partijen uit de publieke en private sector aan de Houtbouw Monitor. Met deze methodologie krijgen we beter zicht op:
  • Alle houtbouwlocaties in de MRA (per gemeente) en door wie deze ontwikkeld worden
  • Of de ambitie vanaf 2025 haalbaar zal zijn
  • Belemmeringen bij houtbouwprojecten; waarom deze uiteindelijk toch niet worden gerealiseerd of waarom andere keuzes worden gemaakt
  • Specificaties van gebouwde en in aanbouw zijnde projecten: welke houtbouwsystemen worden toegepast?
Met de grootste gemeenten en bouw- en vastgoedpartijen gaan we graag om tafel om de ideeën rond deze Monitor te bespreken. Wil jij hier ook aan bijdragen? Neem contact op met Imme Groet, programmasecretaris Green Deal convenant Houtbouw, via imme@c-creators.org.

Meer weten?

wouter
Wouter
van Twillert
DIrecteur
wouter@c-creators.org

Gerelateerd