Gemeente Haarlemmermeer: circulaire ambities voor nieuwe woonwijk Lincolnpark

Vraag C-creators

In Lincolnpark worden 800 woningen met bijbehorende parkeer-, logistieke en onderwijsvoorzieningen gerealiseerd. De vraag van gemeente Haarlemmermeer: kunnen jullie ons in de initiatieffase helpen bij de ontwikkeling van een circulaire wijk? 

Bij deze vraag hoorde de volgende deelvragen:

 • Wat is een circulaire wijk?
 • Welke ambities, doelstellingen en KPI’s formuleer je voor een circulaire wijk?
 • Hoe zet je een circulaire wijk in de markt?

Aanpak

De aanpak bestond uit een aantal onderdelen:

Vaststelling van een methode voor de initiatieffase van de ontwikkeling van een circulaire wijk. Deze methode is samengesteld uit: 

 1. Identiteit bepalen voor het te ontwikkelen gebied;
 2. Ambitie bepalen;
 3. Ruimtelijke vastlegging van de ambities in een stedenbouwkundig essentieplan;
 4. Koppeling van KPI’s aan de ambities;
 5. Vaststelling van een businessplan als uitgangspunt voor de grondwaardeberekening;
 6. Consultatie met de markt voorafgaand aan de aanbesteding.

Organisatie van de workshop om ambities vast te stellen.

Organisatie van een marktconsultatie om ambities te spiegelen aan de markt.

Uitwerking van een gebiedsidentiteit voor Lincolnpark.

Resultaat

Het resultaat: een duidelijke gebiedsidentiteit voor Lincolnpark. Vanuit deze gebiedsidentiteit hebben we bijbehorende circulaire ambities geformuleerd en een aanbestedingstraject opgezet.

Geleerde lessen

 1. Omschrijf de kaders van de gronduitgifte en de stedenbouwkundige randvoorwaarden zo functioneel mogelijk zodat partijen creatief kunnen zijn in de oplossingen die ze aandragen. 
 2. Wees helder over het waarom van duurzaamheid (of circulariteit) zodat marktpartijen daar goed op in kunnen schrijven. 
 3. Let op mogelijke aanpassing en vertraging van ambities door politieke veranderingen.
 4. Beschouw circulaire gebiedsontwikkeling ook als sociaal experiment (en niet alleen als het bouwen van een wijk).
 5. Zorg in de ontwikkeling van een circulaire wijk dat partijen anders met elkaar gaan samenwerken, waardoor de traditionele rollen van gemeente, markt en bewoners mogelijk zullen verschuiven.
 6. Richt de uitvraag niet alleen op samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgever en -nemer, maar ook op participatie met toekomstige bewoners. Pas een dialoog toe, organiseer marktconsultatie en zorg voor vertrouwen. Voorkom kwantitatieve bewijsvoering en zorg voor financiële kaders en de ruimte om te leren en te innoveren.
 7. Breng de verandering van businessmodellen onder de aandacht. Stel ter discussie wat ‘nieuwe businessmodellen’ kunnen betekenen voor het borgen van circulaire ambities en op welke manier andere vormen van waarde, buiten de euro’s, daadwerkelijk meegenomen kunnen worden als ‘opbrengst’. Zoals lagere heffingen voor bewoners waarbij de gemeente haar businessmodel moet aanpassen.


Meer info? 

Website Gemeente Haarlemmermeer

Lincolnpark Circulair Brochure

Marktconsultatie Tenderned

Verslag marktconsultatie

Meer weten?

wouter
Wouter
van Twillert
wouter@c-creators.org

Gerelateerd