Lincolnpark

Vraag aan C-creators

In Lincolnpark worden 800 woningen met bijbehorende parkeer-, logistieke en onderwijsvoorzieningen gerealiseerd. De gemeente Haarlemmermeer vroeg ons het volgende: kunnen jullie ons in de initiatieffase helpen bij de ontwikkeling van een circulaire wijk? Bij deze vraag hoorde de volgende deelvragen:

 • Wat is een circulaire wijk?
 • Welke ambities, doelstellingen en KPI’s formuleer je voor een circulaire wijk?
 • Hoe zet je een circulaire wijk in de markt?

Aanpak

De aanpak zag er als volgt uit: 

 1. Vaststelling van een methode voor de initiatieffase van de ontwikkeling van een circulaire wijk. Deze methode bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Identiteit bepalen voor het te ontwikkelen gebied.
 • Ambitie bepalen;
 • Ruimtelijke vastlegging van de ambities in een stedenbouwkundig essentieplan;
 • Koppeling van KPI’s aan de ambities;
 • Vaststelling van een businessplan als uitgangspunt voor de grondwaardeberekening;
 • Consultatie met de markt alvorens het start van de aanbesteding;
 1. Organisatie workshop om ambities vast te stellen.
 2. Organisatie van een marktconsultatie om ambities te spiegelen aan de markt.
 3. Uitwerking van een gebiedsidentiteit voor Lincolnpark.

Resultaat

Het resultaat was een duidelijke gebiedsidentiteit voor Lincolnpark. Vanuit deze gebiedsidentiteit hebben wij behorende circulaire ambities geformuleerd en een aanbestedingstraject opgezet.

Geleerde lessen

 • Omschrijf kaders van de gronduitgifte en de stedenbouwkundige randvoorwaarden zo functioneel mogelijk waardoor partijen creatief kunnen zijn in de oplossingen die ze aandragen. 
 • Wees helder over het waarom van duurzaamheid (of circulariteit) zodat marktpartijen daar goed op in kunnen schrijven. 
 • Let op mogelijke aanpassing en vertraging van ambities door politieke veranderingen.
 • Beschouw circulaire gebiedsontwikkeling ook als sociaal experiment en niet alleen als het bouwen van een wijk.
 • Zorg in de ontwikkeling van een circulaire wijk ervoor dat partijen anders met elkaar gaan samenwerken, waardoor de traditionele rollen van gemeente, markt en bewoners mogelijk zullen verschuiven.
 • Richt de uitvraag niet alleen op samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgever en -nemer, maar ook op participatie met toekomstige bewoners. Pas een dialoog toe, organiseer een marktconsultatie en zorg voor vertrouwen. Voorkom kwantitatieve bewijsvoering en zorg voor financiële kaders en ruimte om te leren en innoveren.
 • Breng de verandering van businessmodellen onder de aandacht. Stel ter discussie wat ‘nieuwe businessmodellen’ kunnen betekenen voor het borgen van circulaire ambities en op wat voor manier andere vormen van waarde, buiten de euro’s, daadwerkelijk meegenomen kunnen worden als ‘opbrengst’, bv. lagere heffingen voor bewoners waarbij de gemeente haar businessmodel moet aanpassen.


Meer info 

Website Gemeente Haarlemmermeer

Lincolnpark Circulair Brochure

Marktconsultatie Tenderned

Verslag marktconsultatie

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd