Nieuwe bestuurders C-creators: “Een toekomstbestendige leefomgeving toegankelijk en uitvoerbaar te maken”

Liesbeth Willemsen, Merel Stolker en Fien Peters vormen sinds mei 2024  het nieuwe bestuur van C-creators. Tijd voor een nadere kennismaking. “Er worden convenanten en manifesten opgesteld en ondertekend, maar wat dan? Wij zijn bij uitstek een organisatie die helpt bij het beantwoorden van die vraag: en dan?”

C-creators staat aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Na het vertrek van Wouter van Twillert slaan Fien Peters, Liesbeth Willemsen en Merel Stolker de handen ineen om als driekoppig bestuur C-creators een nieuwe fase in te leiden. Het nieuwe bestuur blikt vooruit op de komende periode en welke rol het kan spelen. Wat zijn de kansen en uitdagingen?

Merel Stolker studeerde Architecture & Urban Design aan de TU Delft. Ze werkte onder andere meer dan 12 jaar als architect en stapte vervolgens over naar C-creators. Hier werkt ze sinds 2019 als projectmanager.

Fien Peters rondde haar master in gedragswetenschappen af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte o.a. als Business Development Manager bij 3R in Mozambique en startte in 2017 bij C-creators als Financial & Project Manager. Vanaf 2021 maakt ze onderdeel uit van het bestuur van de stichting.

Liesbeth Willemsen behaalde haar master degree in Economics and Law in 2005 aan de Universiteit Utrecht. Ze deed onder andere ervaring op als Community Manager bij r3.0 en bekleedde daarvoor uiteenlopende consultancy- en managementrollen. In 2023 startte ze als programmamanager bij C-creators.


Uitdaging

De behoefte aan betaalbare woningen is groot en er moet veel gebouwd worden. De bouwsector draagt aanzienlijk bij aan CO2-uitstoot en afval. Om de klimaatdoelen te halen, is toekomstbestendig bouwen essentieel. Ik vroeg het nieuwe bestuur naar hun belangrijkste uitdaging voor de komende tijd.

Liesbeth: Zeven jaar geleden was circulair bouwen nog onontgonnen terrein. Nu zijn veel meer partijen erbij betrokken, maar het gaat nog niet snel genoeg. De uitdagingen in de bouw zijn groot en dit is de kans om het goed te doen. We willen op een positieve en constructieve manier helpen, bijvoorbeeld door samen met decentrale overheden en marktpartijen te kijken wat mogelijk is.

 “Wij helpen eerst met het tekenen van convenanten zoals Toekomstbestendig Bouwen en daarna met de toepassing per gebied. Dat is praktisch.”  Merel

Merel: Circulair en toekomstbestendig bouwen lijkt soms een enorme uitdaging. Ik zie het als een uitdaging om deze transitie behapbaar en makkelijker te maken. Wij willen voorkomen dat men vast blijft hangen in beleid en het schrijven van plannen en leidraden. We willen laten zien dat iedereen het kan, door circulaire projecten te doen die ervoor zorgen dat organisaties daadwerkelijk zelfstandig aan de slag kunnen. Zo kunnen organisaties zelf bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Fien: Wat mij betreft is de belangrijkste uitdaging het meekrijgen van alle medewerkers van welke ketenpartner dan ook. Dus naast de duurzaamheidsmanagers juist ook de rest van de organisatie informeren, enthousiasmeren en ondersteunen.


Rollen

C-creators wil als onafhankelijke stichting helpen een toekomstbestendige leefomgeving te creëren. Circulariteit en duurzaamheid moeten de standaard worden in de bouwsector. Welke rol zien jullie voor C-creators in de toekomst?

Liesbeth: We verbinden door onze kennis en contacten actief te verzamelen en te verspreiden. Als activator werken we samen met partners en projecten, laten we zien wat mogelijk is en moedigen we anderen aan om stappen te zetten. Als uitdager stimuleren we onze partners om een stapje extra te zetten en houden we iedereen scherp. Dit doen we altijd op een positieve, constructieve en kritische manier.

Fien: We richten ons op gemeenten, provincies en ketenpartners. Dankzij onze samenwerking met partners zoals Cirkelstad hebben we een groot netwerk. Door samen te werken met deze partners zetten we gezamenlijk de extra stappen die nodig zijn in deze transitie.

“We zijn positief kritisch: We kijken: doen we genoeg, gaat het snel genoeg, kunnen we nog meer doen?” Liesbeth

Merel: Het is belangrijk dat alles wat we doen niet alleen voor één opdrachtgever is, maar voor de hele keten. Het moet breed toegankelijk en makkelijk toepasbaar zijn. Daarom werken we als stichting zonder winstoogmerk.


Aanpak

Jullie willen circulair bouwen tastbaarder maken voor organisaties. Er is nog veel nodig om mensen anders te laten denken en doen. Deze urgentie voelen jullie. Hoe willen jullie dit aanpakken?

Merel: Door voorbeelden te laten zien, bieden we nieuwe, concrete invalshoeken waar je zelf mogelijk nog niet aan gedacht hebt. We zoeken naar manieren om een hoge ambitie te behouden, zelfs als dit niet altijd door opdrachtgevers wordt gevraagd. We dagen organisaties uit om extra stappen te zetten.

Fien: Er bestaan veel vragen over het realiseren van circulair bouwen, vooral over het betrekken van organisaties en medewerkers die nog niet klaar zijn voor deze transitie. We helpen hen door collega’s mee te nemen en te focussen op wat wél mogelijk is binnen hun invloedssfeer, in plaats van te kijken naar wat niet kan of moeilijk is. We vragen dan: “Waar kun jij wél iets doen, binnen jouw invloedssfeer?”

Liesbeth: We streven ernaar nieuwe samenwerkingen aan te gaan om elkaar te ondersteunen en aan te vullen. Ons hogere doel is een duurzame leefomgeving, niet financieel gewin of het voortbestaan van de stichting.


Organisatie

C-creators werkt met een zelfsturend team van professionals. Wat betekent het voor jou om nu deel uit te maken van het bestuur, en welke ervaringen ondersteunen jou als bestuurslid?

Merel: Mijn achtergrond in de bouwkunde is van grote waarde. C-creators heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Het is een uitdaging om deze expertise nu praktisch en adviserend in te zetten, samen met Fien en Liesbeth. Als onderdeel van het zelfsturende team nemen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid, terwijl wij ook actief blijven bijdragen aan projecten. Deze gedeelde verantwoordelijkheid sluit perfect aan bij onze werkwijze als organisatie.

Fien: Deze nieuwe fase vraagt om een herziene aanpak en scherpere focus. Met meer dan zes jaar ervaring bij C-creators, inclusief mijn rol als bestuurslid, zie ik dit als een uitgelezen kans om samen met Merel en Liesbeth verder te bouwen. Vanuit mijn achtergrond als gedragswetenschapper zie ik specifieke kansen die ik graag verder wil benutten. De vraag naar concrete toepassingen van circulair bouwen neemt toe, maar vaak zijn organisaties hier nog niet volledig op voorbereid.

“Al hebben we alle drie een andere achtergrond, we zijn het over veel punten eens. Bijvoorbeeld hoe we naar duurzaamheid en de wereld kijken. Dit verbindt en versterkt elkaar.” Fien

Liesbeth: Met mijn achtergrond in het bedrijfsleven, inclusief consultancy- en managementrollen, breng ik expertise mee in het structureren van interne organisaties. Mijn recente ervaring bij een internationale non-profitorganisatie heeft mijn blik op duurzaamheid en systeemverandering verbreed. Het is voor mij een natuurlijke stap om als bestuurslid meer invloed uit te oefenen op de koers van C-creators. Samen met Fien en Merel kijk ik ernaar uit om vanuit onze diverse ervaringen elkaar aan te vullen en gezamenlijk aan te pakken wat nodig is.

 

Een helder verhaal

Er is nog volop werk te doen voor C-creators. Het nieuwe bestuur zet de missie graag voort en werkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. We werken samen met decentrale overheden en marktpartijen, waarbij vanuit verschillende rollen op een positieve, praktische en constructieve wijze de transitie naar circulair bouwen mogelijk wordt gemaakt. We leggen niet alleen verbindingen in de keten, maar ondersteunen ook organisaties bij de concrete uitvoering. C-creators deelt actief de opgedane kennis om anderen te inspireren en aan te moedigen om extra stappen te zetten in duurzaamheid.

Wil jij reageren op dit bericht of heb je vragen? Of wil je samenwerken of eens kennismaken?  Dat kan! We gaan graag met je in gesprek.  Neem contact op met:

Liesbeth liesbeth@c-creators.org 06 14 48 22 82
Merel merel@c-creators.org  06 17 90 04 48
Fien fien@c-creators.org  06 43 09 54 41 


Over C-creators


Met een team van 9 C-creators zet de onafhankelijke stichting zich in voor het versnellen van de transitie naar een  circulaire bouw.  Onze droom is een zelfvoorzienende leefomgeving waarin al haar inwoners en de natuurlijke omgeving in harmonie samenleven. De rol die wij  als onafhankelijke stichting hierin spelen, is het helpen een toekomstbestendige leefomgeving toegankelijk en uitvoerbaar te maken.  En daarmee circulariteit en duurzaamheid de standaard te maken in de bouwsector. Samen met alle ketenpartners in de bouwsector streven we ernaar alle kringlopen te sluiten.

Meer weten?

Liesbeth
Liesbeth
Willemsen
Programmamanager & bestuurder
0614482282
liesbeth@ccreators.nl

Gerelateerd