accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

Lincolnpark

 

SCHAAL | Gebied – Gebouw – Infra

FASE | Initiatief – Ontwikkelen – Ontwerpen – Bouwen – Onderhouden – Borgen – Hergebruiken

INHOUD | Organiseren – Financieren – Uitvoeren

 

Binnen het ontwikkelgebied Hoofddorp Zuidoost de Parken worden verschillende projecten ontwikkeld, waaronder het deelgebied Lincolnpark met de realisatie van 800 woningen, een wijkcentrum van 5000m2 (bvo) met bijbehorende parkeer-, logistieke en onderwijsvoorzieningen. Het Bouwprogramma zorgt er samen met Gemeente Haarlemmermeer voor dat dit dé circulaire wijk van de toekomst wordt.


Wat was de initiële vraag aan C-creators?
Help ons in de initiatieffase bij de ontwikkeling van een circulaire wijk met daarbij de volgende deelvragen:
- Wat is een circulaire wijk?
- Welke ambities, doelstellingen en KPI’s formuleer je voor een circulaire wijk?
- Hoe zet je een circulaire wijk in de markt?


Wat was onze oplossing/suggestie?
1. Vaststelling van een methode voor de initiatieffase van een circulaire wijk-ontwikkeling met de volgende onderdelen:
- Identiteit bepalen;
- Visie ambitie bepalen;
- Ruimtelijke vastlegging van de ambities in een stedenbouwkundig essentieplan;
- Koppeling van KPI’s aan de ambities;
- Vaststelling van een businessplan als uitgangspunt voor de grondwaardeberekening;
- Consultatie met de markt alvorens het start van de aanbesteding;
2. Organisatie workshop met samenwerking van verschillende disciplines om ambities vast te stellen.
3. Organisatie van een marktconsultatie om ambities te spiegelen aan de markt.
4. Uitwerking van een gebieds-Identiteit ter vaststelling van lokale uitgangspunten.


Met wie werkten we samen?
- Gemeente Haarlemmermeer als opdrachtgever;
- Adviesbureau Copper8 voor de marktconsultatie;
- Diverse disruptors (Marike Berkers Socioloog, Olaf Blauw, Frank Halsema) bij ambitievaststelling;
- Het stedenbouwkundig bureau BDP voor het maken van een ruimtelijke essentiekaart.


Wat zijn de belangrijkste uitkomsten geweest en waar lagen de grootste knelpunten?
- Begin met het opstellen van een identiteit voor het te ontwikkelen gebied.
- Leg je ambities en doelstellingen vast voor de specifieke locatie. Omschrijf kaders van de gronduitgifte en de stedenbouwkundige randvoorwaarden zo functioneel mogelijk waarbij standaardkaders waarbinnen partijen oplossingen kunnen bieden (parkeernormen, DIOR) niet te streng opgelegd moeten worden. Wees helder over het waarom van duurzaamheid (of circulariteit) zodat marktpartijen goed op in kunnen schrijven. Vergroot de schaal om kans voor innovatie te bieden. Kijk niet alleen naar de ‘stenen’ ook naar het gebruik.
- Let op mogelijke aanpassing & vertraging van ambities door politieke veranderingen.
- Beschouw circulaire gebiedsontwikkeling ook als sociaal experiment en niet alleen als het bouwen van een wijk.
- Zorg in de ontwikkeling van een circulaire wijk ervoor dat partijen anders met elkaar gaan samenwerken, waardoor de traditionele rollen van gemeente, markt en bewoners mogelijk zullen verschuiven.
- Richt de uitvraag op samenwerkingsverbanden, tussen opdrachtgever en -nemer, maar ook op participatie met toekomstige bewoners. Pas een dialoog toe, organiseer een marktconsultatie en zorg voor vertrouwen. Voorkom kwantitatieve bewijsvoering en zorg voor financiële kaders en ruimte om te leren en innoveren.
- Breng de verandering van businessmodellen onder de aandacht. Stel ter discussie wat ‘nieuwe businessmodellen’ kunnen betekenen voor het borgen van de ambities en op wat voor manier andere vormen van waarde, buiten de euro’s, daadwerkelijk meegenomen kunnen worden als ‘opbrengst’, bv. lagere heffingen voor bewoners waarbij de gemeente haar businessmodel moet aanpassen.


Hoe lang heeft het project gelopen?
Het project heeft ca 6 maanden geduurd. Wij werkten alleen in de initiatieffase van het project.

 

Hoe gaat het nu verder met het project?
De ontwikkelstrategie en de uitvraagprocedure worden vormgegeven, waarna het project op de markt komt.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!