accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

Green deal houtbouw

 
In het convenant Green Deal Houtbouw MRA 2021-2025 wordt het uitgangspunt om vanaf 2025 voor alle nieuwbouw in de MRA een schaalsprong te maken door minimaal 20% uit te voeren in houtbouw/biobased bouw. Dat levert jaarlijks een reductie van ca. 220.000 ton CO2 op (gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 22.000 huishoudens) en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot.
 
Deze doelstelling wordt vertaald in afspraken over aan te wijzen locaties, het ontwikkelen en delen van kennis, verbetering van de bouwregelgeving, kosten en businesscase afstemmen. Het convenant Houtbouw MRA betreft een uitdaging waar publieke en private partijen alsook kennisinstellingen (triple helix) gezamenlijk hun schouders onder willen zetten. 
 
Voor deze Green Deal Houtbouw is een MRA katern opgesteld. Dit is een inspiratie boekje over houtbouw in de regio. Het kan daarmee gezien worden als de Nederlandse versie van Tomorrow's Timber van Pablo van der Lugt en Atto Harsta. 
 
C-creators is secretaris van de Green Deal Houtbouw. 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!