SADC is onze nieuwe kernpartner

Met trots stellen we onze nieuwe kernpartner voor, SADC. Samen met SADC en onze andere kernpartners kunnen we, in een nóg sterker en breder netwerk, opgedane kennis breed delen. Zo bereiken we steeds meer organisaties en versnellen we samen naar een circulaire bouweconomie.

“SADC heeft als doel om de economische potentie van de Metropoolregio Amsterdam en de Airport regio volledig te benutten en te zorgen voor een sterke, internationale positionering. Nu en in de toekomst. Door deze focus op de toekomst is het denken vanuit circulariteit een hele logische. Alleen door toekomstbestendige werklocaties te ontwikkelen kunnen wij onze duurzame ambities blijven waarmaken en waarde blijven creëren voor de regio.

“We hebben de ambitie om de meest duurzame en innovatie werklocaties van Europa te ontwikkelen. Al sinds 2015 hebben wij onszelf het doel gesteld om de circulaire economie centraal te zetten in ons denken over hetgeen wat we doen, gebiedsontwikkeling. We laten ons daarbij leiden door de gedachte om de omgeving niet te beschadigen en altijd waarde toe te voegen. Dit is een continu proces waarbij we altijd streven naar verbetering.

“Wij hebben dit voor onszelf geoperationaliseerd als circulaire gebiedsontwikkeling. Dit heeft zowel geleidt tot ambities en doelstellingen voor de gebieden die wij ontwikkelen, voor onze eigen bedrijfsvoering, als voor de regionale programma’s waar SADC samen met haar stakeholders invulling aangeeft.

“Vanuit het perspectief van circulaire gebiedsontwikkeling werken wij aan de inrichting van onze gebieden, hebben we een afwegingskader voor circulaire gronduitgifte opgesteld en proberen wij de ondernemers, zowel op onze locaties als in de regio, maximaal te beïnvloeden om circulaire principes toe te passen in hun bedrijfsvoering.

“Binnen al onze projecten wordt er gewerkt volgens onze circulaire gebiedsontwikkelingsprincipes. Omdat gebiedsontwikkeling maatwerk betreft is een vaste aanpak onmogelijk. Wij geloven daarom in het hanteren van een lerende houding en middels experimenten zoveel mogelijk kennis op te doen over wat wel en niet werkt. Hiervoor hebben we o.a. C-Bèta opgericht, onze circulair hub. Ook heeft deze houding geleid tot verschillende innovatieve concepten, zoals een Smart Grid wat we momenteel op Schiphol Trade Park uitwerken. Met dit Smart Grid wordt een toekomstbestendig energiesysteem gerealiseerd waarmee de energietransitie in het gebied wordt gekatalyseerd. Daarnaast werken we momenteel hard aan het verkrijgen van een 5 sterren BREAAM-certificering voor Schiphol Trade Park. Voor een meer volledig beeld van onze activiteiten verwijs ik naar onze website.

“Circulariteit is helaas nog lang geen gemeengoed en ook wij kunnen nog veel leren van anderen. Door kernpartner te worden bij C-Creators worden wij onderdeel van een inspirerende community met verschillende organisaties die zich net als wij inzetten op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Wij verwachten via het kernpartnerschap veel kennis op te doen, hetgeen ons in staat moet stellen om ons eigen handelen nog kritischer te kunnen beoordelen en via die weg te werken aan continue verbetering.”

Meer weten?

wouter
Wouter
van Twillert
Directeur
info@c-creators.org

Gerelateerd