Provincie Flevoland wordt nieuwe kernpartner!

Met trots stellen we onze nieuwe kernpartner voor, de Provincie Flevoland. Dit partnerschap is voor ons belangrijk, omdat we zo, in een nog sterker en breder netwerk, opgedane kennis breed kunnen delen, steeds meer organisaties bereiken en samen versnellen naar een circulaire bouweconomie.

“Provincie Flevoland wil in 2030 dé leverancier zijn van grondstoffen voor de circulaire economie. En om dat te bereiken proberen we als provincie zoveel mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met het Platform Circulair Flevoland, waar inmiddels al bijna 500 leden op zijn aangesloten. En door ketenmanagers in te zetten, die helpen om van een goed idee een sluitende business case te maken.

We willen een toekomstbestendige provincie zijn met voldoende en gevarieerd werkaanbod, in een prettige en gezonde leefomgeving. Het verwerken van grondstoffen ten behoeve van de circulaire economie creëert werkgelegenheid, zorgt (in de keten) voor co2-reductie door minder gebruik van primaire grondstoffen, draagt bij aan de nationale doelstelling (50% in 2030 en 100% in 2050) en aan leveringszekerheid van schaarse grondstoffen.

 

Provincie Flevoland heeft een 100.000+ woningbouwopgave plus bijbehorende infrastructuren. Die willen we zo integraal duurzaam mogelijk gerealiseerd krijgen en daartoe lopen meerdere activiteiten, zoals een onderzoek naar houtbouw.

Gezonde en vitale (landbouw)bodems zijn een blijvend aandachtspunt. Er lopen initiatieven om biotische reststromen hiertoe te verwaarden.

 

Er loopt een onderzoek in Flevoland (BZK, BOOM Landscape) waarin wordt onderzocht of de Flevolandse kleigronden geschikt zouden kunnen zijn om biobased grondstoffen te verbouwen ten behoeve van de bouw.

De verwachting is dat zowel de provincie (de organisatie) als de gemeenten en woningcorporaties door het kernpartnerschap directe toegang krijgen tot de reeds opgedane kennis binnen de MRA, en dat er capaciteit vrijkomt om vraagstukken die nu blijven liggen op te pakken. We doen dat in nauw overleg met PRICE. PRICE is het nieuwe kenniscentrum voor circulaire economie in Almere.”

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd