van kennisdeling naar grootschalige implementatie

Bouwprogramma MetropoolRegio Amsterdam

 

 

Het Bouwprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam is een initiatief van Cirkelstad, EIB, TNO en C-creators.

Samen bouwen we aan grote circulaire iconische en/of opschaalbare projecten.

 

Projecten

 

Het Bouwprogramma heeft een duidelijke focus op projecten, ‘van praten naar doen’.

 

Terugkerende thema’s daarbij zijn circulaire aanbesteding, financiering en ketenontwerp. De partners van het programma zijn te vinden bij lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen. Het doel is circulair bouwen versneld de standaard maken.


Het fundament van dit programma bestaat uit gebiedsontwikkeling, nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hierin wordt het ecosysteem van partners actief betrokken. De opgedane kennis wordt gedeeld tijdens kennissessies, masterclasses, community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Tevens wordt bestaande materialenkennis ontsloten. Alle activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie.

 

Maar in welke projecten wordt deze kennis toegepast en ontwikkeld? Een overzicht van de lopende projecten.

 

Masterclasses & CoP

 

Voor partners van het programma organiseren we masterclasses. Ook zonder partnerschap kan je meedoen met deze masterclasses. We vragen dan wel een kleine vergoeding.

 

Voor de aangesloten gemeentes organiseren we namens Cirkelstad community-of-practice bijeenkomsten

Uitgangspunten:

 

  • Opschaling staat centraal
  • Kennis collectief maken
  • Circulaire lat elk project verhogen
  • Relevante organisaties verbinden & activeren

 

Technische ambities:

 

  • Hoogwaardig hergebruik
  • Gezonde duurzame materialen
  • Positieve impact tijdens gebruiksfase

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!