Transformatie van een bedrijventerrein naar intensief woon-werkgebied dat Zuid-Zaanstad met Amsterdam verbindt. Aansluitend op de Zaanse historie en woonvraag. Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad.

project Bouwprogramma

Achtersluispolder

 

De gemeente Zaanstad heeft het bedrijventerrein de Achtersluispolder aangewezen tot ontwikkellocatie voor intensief woonwerk gebied met een mooie verbinding naar Amsterdam.

 

De Achtersluispolder heeft hoge potentie om te ontwikkelen tot een experimenteel woonwerk gebied. Dit komt door de aanwezigheid van huidige bedrijven en bijbehorende energie- en materiaalstromen die gesloten kunnen worden in het gebied. Deze komen samen met de geplande huishoudens.

 

Om de exacte potentie in kaart te brengen en een robuuste visie te formuleren, is inzicht nodig in de (toekomstige) stakeholders en bijbehorende materiaal- en energiestromen.

 

De eerste stappen worden nu gezet. Hou deze pagina in de gaten voor toekomstige ontwikkelingen.

 

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Metabolic.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!