project bouwprogramma

Bajeskwartier

 

De Bijlmerbajes is in 2016 gesloten en te koop gezet door Rijksvastgoedbedrijf. Een consortium met onder meer BAM en AM heeft het terrein gekocht en er zullen 1350 woningen - waaronder 400 sociale huurwoningen -  gebouwd worden op dit terrein. 


Van een afgesloten gebied wordt het terrein getransformeerd tot het Bajes Kwartier, waarin groen, gezond en gelukkig centraal zullen staan. Zeker 98% van de materialen van de oude Bijlmerbajes zullen hergebruikt worden.

 

AM stelde, als opdrachtgever, aan C-creators de vraag een programma van realistische eisen te formuleren dat de circulariteit binnen de gebouwen van het Bajeskwartier optimaliseert. Specifiek lag de nadruk op de vraag hoe algemene circulaire strategieën zich verhouden tot de lokale ambities in het Bajeskwartier.

 

De opgave werd in tweeën gesplitst. Allereerst is er een theoretisch kader in de vorm van een circulair PvE opgesteld dat de basisprincipes van circulair bouwen documenteert. Ook biedt het suggesties voor circulaire maatregelen in een ontwerpproces. Zo zijn omvattende, circulaire eisen geformuleerd op het gebied van materiaaltoepassing (vermindering CO2-uitstoot en verminderd grondstoffenverbruik) en ontwerpmethodiek. Vervolgens werden op basis van dit document in de workshop de meest kansrijke toepassingen geslecteerd die de theorie met de specifieke situatie in het Bajeskwartier verbinden.

 

Deze toepassingen moesten daarbij voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. De oplossing voor de specifieke vastgoedontwikkeling moet of een correct gedefinieerd schaalvoordeel binnen Bajeskwartier hebben of de circulaire identiteit van de buurt zichtbaar bevorderen.

2. Schaalbaar gaat voor haalbaar; de oplossing met de grootste kans op integrale toepassing die groter is dan het Bajeskwartier heeft de voorkeur.

 

Belangrijkste resultaten waren:
1. De toepassing van schaalbare oplossingen van bestaand Bajes-materiaal;
2. Indentificatie van de slimste locatie voor demontabele bouwwijzen;
3. Selectie van de meest geschikte gebouwonderdelen die middels een circulaire contractvorm kunnen worden gerealiseerd.

 

Na een intensieve periode van drie maanden is het project afgerond. We werkten samen met o.a. AM, Woningcorporatie De Alliantie, adviesbureaus Skaal, Copper8 en DGMR, architectenbureaus OMA, Aarons en Gelauff, Kempe Thill, MH1 architecten en FABRICations, de aannemer BAM en terreininrichter Van der Tol.

 

Vervolg
Vanaf deze maand wordt met de uitvoering van het voorlopig ontwerp begonnen en worden de circulaire uitkomsten met inachtname van het circulair PvE in de praktijk gebracht.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!