project bouwprogramma

Provincie Noord-Holland

 

Nederland wil in 2050 niet alleen nagenoeg energieneutraal zijn, maar ook volledig circulair. Hoewel de Rijksoverheid voor Circulair Bouwen een visie neerlegt gericht op hergebruik, demontage en duurzaam materiaalgebruik, is nog niet duidelijk wat de uitwerking van deze visie concreet inhoudt. De woningcorporaties in de metropoolregio Amsterdam hebben een forse bestaande bouwportefeuille, met grote renovatieopgaven, die zowel energieneutraal als ook circulair uitgevoerd moeten worden.


De provincie Noord-Holland heeft de wens uitgesproken een algemene handleiding voor circulair renoveren van woningcorporatiebezit op te stellen. Deze handleiding wordt toegankelijk voor woningcorporaties in de provincie Noord-Holland. Hierbij worden de geleerde lessen van een evaluatie van Bavodorp (Ymere) en het prijsvraagtraject van de gemeente Amsterdam als cases gebruikt.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!