Digitale tool voor duurzame en integrale gebiedsontwikkeling [update januari 2024]

Goed nieuws! PosadMaxwan, het MRA-bureau en C-creators slaan de handen ineen om een tool te ontwikkelen die overheden en private partijen helpt bij het maken van de juiste afwegingen voor duurzame en integrale gebiedsontwikkeling. Want wat blijkt: die is hartstikke nodig. Het prototype is inmiddels live!

Op dit moment kunnen ontwikkelaars, ontwerpers en overheden niet goed inschatten wat de ruimtelijke impact is van verschillende interventies op het gebied van gebiedsontwikkeling. Zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Door het ontwikkelen van deze tool geven we op visuele wijze inzicht in de onderlinge samenhang van duurzaamheidsambities – inclusief conflicten en synergieën – en de ruimtelijke impact hiervan.

Waarom een digitale tool?
Een digitale tool heeft verschillende voordelen:

 • Zo kan een tool interactieve functies bevatten, waardoor de samenhang tussen duurzaamheidsthema’s behapbaarder wordt voor de gebruiker.
 • Een tool kan continu worden bijgewerkt en verbeterd, zodat deze altijd de meest recente informatie bevat.
 • Door de tool wordt de complexiteit van integrale duurzame gebiedsontwikkeling op een visuele manier begrijpelijk gemaakt.
 • Het fungeert als een gemeenschappelijk referentiekader voor alle betrokkenen; de gedeelde basis van informatie en data kan helpen een gezamenlijk begrip en een gemeenschappelijke taal te creëren. Hierdoor kunnen verschillende stakeholders beter met elkaar communiceren en samenwerken op basis van feitelijke informatie en inzichten.
 

Update januari 2024

Fase 1: onderzoek (afgerond)
Met de toegekende startsubsidie onderzochten we in de tweede helft van 2023 hoe de tool inhoudelijk en methodologisch het beste kan aansluiten op de behoeften van de doelgroep. 

In 6 stakeholder- en expertsessies hebben we ons gericht op 3 gebieden:

 1. het in kaart brengen van het speelveld met belanghebbenden en andere initiatieven
 2. het bepalen van de wensen van mogelijke eindgebruikers per gebiedsontwikkelingsfase
 3. de ontwikkeling van een prototype van de tool (verwacht medio januari 2024)
Het volledige rapport met alle bevindingen:

 

Fase 2: cofinanciering voor doorontwikkeling van het prototype naar live tool  (start januari 2024)

Het doel is dat de werkmethode beschikbaar wordt voor iedereen. Hiervoor werken we het prototype uit tot een volwaardige tool die alle thema’s uit het Convenant TBB beslaat, per gebiedstypologie  interventies beschrijft die kringlopen sluiten en hiervan de onderlinge verbanden en ruimtelijke effecten weergeeft. 

Klik hier om het protype te ontdekken!

Voor deze doorontwikkeling dienen we eind januari ’24 een tweede subsidieaanvraag in bij het Stimuleringsfonds. Cofinanciering is hiervoor een vereiste; dit laat zien dat wat we ontwikkelen aansluit bij de behoeften van de (potentiële) eindgebruikers. Help jij ons hierbij?

Doe ook mee! 
Als je werkzaam bent in gebiedsontwikkeling, tooling/data, ruimtelijke ordening of het bijbehorende besluitvormingsproces, is dit traject ontzettend relevant voor jou. Van gemeentes en provincies tot ontwikkelaars en investeerders, ontwerpers en onderhoudspartijen: jouw input is uiterst waardevol voor de realisatie van deze tool.

Je kan zowel financieel als in ‘natura’ bijdragen aan deze volgende fase: 

– Je financiële bijdrage wordt gematcht door het Stimuleringsfonds
– Je bijdrage in tijd kan in de vorm van deelname aan klankbordgroepen, feedbackrondes of expertsessies 

Dit heb jij eraan
Als investeerder van het eerste uur…

 • Helpen we je op weg met procesbegeleiding na lancering van de tool
 • Kan je de koppeling (of volledige integratie) realiseren met jouw lopende projecten
 • Geef je uitvoering aan jouw eigen doelstellingen voor 2030
 • Kan je bij livegang direct aan de slag met de toepassing van deze werkmethode

Meer weten?
Meewerken aan de tool, vragen over het prototype of benieuwd hoe de doorontwikkeling jouw organisatie kan helpen? Neem contact op met Jelle Buikema via jelle@c-creators.org.

 

Headerbeeld: PosadMaxwan en C-creators

Meer weten?

Vera-van-maaren
Vera
van Maaren
Projectmanager
vera@c-creators.org

Gerelateerd