Houtbouw en biobased materialen bij woningcorporaties

In de afgelopen jaren hebben we ons op verschillende momenten beziggehouden met het versnellen van circulaire toepassingen bij woningcorporaties. Dit heeft geresulteerd in de publicatie van het  Handboek Circulair Renoveren en meerdere programma’s waarin we met een groep woningcorporaties aan de slag gingen met het implementeren van circulariteit in hun nieuwbouw- of renovatieopgave. Ook loopt er een traject voor biobased isoleren voor woningcorporaties bij renovatie

Houtbouw en biobased materialen bij woningcorporaties

In opdracht van provincie Flevoland en PRICE werken we aan een traject met als doel de toepassing van houtbouw en biobased materialen bij woningcorporaties te versnellen. Tijdens een inventariserende sessie in april 2023 met verschillende Flevolandse woningcorporaties onderzochten we de uitdagingen en belemmeringen die ze op dit moment ondervinden.

Naar aanleiding van deze sessie is het nu mogelijk voor woningcorporaties binnen én buiten Flevoland om deel te nemen aan het traject: Samen voor een HouTbare Toekomst! 
In deze reeks van 6 werksessies verkennen we aan de hand van deepdives topics als de business case, techniek, inkoop en beheer. Stap voor stap doorloop je als woningcorporatie het proces en behandel je je eigen project, onder begeleiding van experts.

Bovendien is dit geen traject waarbij alleen de duurzaamheidsmanager betrokken wordt: als inkoper ga je aan de slag met andere inkopers, als projectleider werk je samen met de deelnemende projectleiders en de beheerteams werken samen met de beheerteams van de andere woningcorporaties. Het doel van dit traject is, naast kennis opdoen, namelijk een langdurige samenwerking tussen woningcorporaties én langdurige kennisdeling.

Dit traject start eind november 2023, daarna 1 dag per maand gedurende 6 maanden.

Dankzij de bijdragen van PRICE Circulair, De Bouwcampus en provincie Flevoland kunnen woningcorporaties deelnemen aan deze 6-delige sessie voor 2.500 euro per woningcorporatie, ongeacht het aantal deelnemers per woningcorporatie. 

Meedoen of meer informatie?

Neem contact op met Mieke Oosterlee via mieke@c-creators.org.

Meer weten?

Frontwise Facades-31-Hoge Resolutie
Dominique
Vosmaer
Projectmanager
dominique@c-creators.org

Gerelateerd