accelerators of the circular built environment

Let's economize

kennisdeling

Verkenning Bouwhubs

 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam, MRA programma Circulaire economie, Schiphol Groep en Rijkswaterstaat heeft C-creators onderzoek gedaan naar bouwhubs die gebruikt worden voor het opslaan en bewerken van secundair materiaal.

 

Het gehele rapport kan je hier downloaden. 

 

 

Nederland heeft de ambitie gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Daarnaast willen we in 2030 ons primair materiaalverbruik met 50% hebben verminderd. Voor de bouwsector, één van de meest vervuilende sectoren, heeft dit verstrekkende gevolgen. Om deze ambities te realiseren, zal de bouwsector aan de slag moeten met hernieuwbare biobased grondstoffen. Daarnaast is het van belang dat bestaande bouwmaterialen zo lang mogelijk in de kringloop blijven om waarde te blijven behouden. Concreet betekent dit dat bij nieuwbouw en/of renovatie gebruik moeten worden gemaakt van de bestaande voorraad. Gebruikte materialen zullen dus een nieuw leven vinden in nieuwbouw- en renovatieprojecten. De Metropoolregio Amsterdam is hier volop mee aan de slag en deelt graag bevindingen uit een recent onderzoek. 

 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam, MRA programma Circulaire economie, Schiphol Groep en Rijkswaterstaat heeft C-creators onderzoek gedaan naar bouwhubs die gebruikt worden voor het opslaan en bewerken van secundair materiaal. De achterliggende gedachte is dat er middels dit onderzoek wordt bijgedragen aan de verduurzamingsopgave die ons te wachten staat. In het derde kwartaal van 2020 zijn er een twintigtal interviews met experts, gemeenten en marktpartijen gehouden om deze verkenning uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek en wat er nodig is voor het introduceren van bouwhubs wordt hieronder kort toegelicht. Samen op weg naar een duurzame bouwsector! 

 

In het onderzoek worden bouwhubs gedefinieerd als plekken waar secundaire materialen en producten worden beheerd die afkomstig zijn van sloop en renovatie in de regio, met het uitgangspunt om primair grondstoffengebruik te verminderen. 

Wat kan je als bouwsector doen om grondstoffengebruik te verminderen? Allereerst zal er voldoende vraag en aanbod moeten worden gecreëerd. Ten tweede dient het aanbod goed te worden gedigitaliseerd zodat er inzicht is in vrijkomende materialen en de staat ervan. Ten derde dienen deze gedigitaliseerde materialen worden ontsloten op een online marktplaats zodat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. In dit rapport is de rol die een bouwhub hierin kan spelen onderzocht. 

 

Kernvragen van het onderzoek: 

  • Hoe stimuleren we sectorbreed het gebruik van secundair materiaal.

  • Welke materialen lenen zich voor hergebruik

  • Onder welke voorwaarden is een bouwhub interessant.

 

Dit rapport is hier te downloaden. 

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!