van praten naar doen

Project Genossenschaft

 

Probleemstelling & situatie
De woningmarkt in Nederland is gefocust op gereguleerde en gestandaardiseerde woonvormen. Tegelijkertijd is er een overschot aan woonvormen in de dure en sociale sector. Door de prijsstijgingen in de woningmarkt van de afgelopen jaren is er daardoor steeds minder ruimte in steden beschikbaar voor middeninkomens, die door gebrek aan financierbare woonruimte genoodzaakt zijn de stad te verlaten. Deze segmenten zijn voor marktpartijen nu eenmaal minder lonend dan de vrije sector. Daarnaast zijn er in de stedenbouw hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit die, door de druk van de markt en de ontbrekende incentive van de bouwende en ontwikkelende partijen, maar mondjesmaat tot uitvoering komen. Door onvoldoende participatie bij het ontstaan van nieuwe woonmilieus is er in de praktijk een gebrek aan prikkels voor het behalen van al die duurzame en circulaire ambities.


Doel van het project
Het concept van de ‘Genossenschaft’ zal aan de ene kant de stimulans naar betaalbaar wonen versterken en aan de andere kant de mogelijkheid bieden om duurzaam te investeren. Het creëert draagkracht voor andere vormen van woningfinanciering en biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van zelfbestemde, participerende woonmilieus, waarbij de duurzame, sociale en circulaire uitvoering in handen van de gebruikers zelf blijft en die ook in de toekomst blijvend garandeert.

 

Wat biedt/is een ‘Genossenschaft’?
Deelnemers van een ‘Genossenschaft‘ zijn eigenaars en huurders tegelijkertijd. Onderscheidend is het identiteitsprincipe: bewoners bepalen zelf de ambities van het project en de uitvoering ervan. Zij zijn hun eigen opdrachtgever. De woning wordt aangeschaft tegen kostprijs en het doel is een economische vooruitgang waarvan de deelnemers (geen derden) zelf profiteren. De deelnemers van een ‘Genossenschaft’ verbinden zich vrijwillig met een gemeenschappelijk doel, namelijk om er te wonen. Een bestuur wordt gekozen uit de deelnemers zelf en beslissingen worden dan ook door henzelf genomen en niet onder invloed van buiten en /of derden. Op termijn kan zelfs sprake zijn van een multi-stakeholder coöperatie waarbij de belangen van meer categorieën gebruikers gewaarborgd is. Denk daarbij aan de gemeente, de financiers en service-verleners.


Voordelen ‘Genossenschaft’
Een ‘Genossenschaft’ is een op maat gemaakte woonomgeving voor gezinnen, woon-werk-situaties, mindervaliden, onzelfstandigen, etc., dus geen standaardproduct. Door de gemeenschappelijke aanpak en gelijkgezinde prikkel zijn collectieve voorzieningen en openbare ruimte eenvoudig en kwalitatief hoogwaardig te integreren. Duurzaamheid en circulariteit werken als prikkel voor zowel de eigen gezonde, sociale en groene woonomgeving als ook voor en op de lange termijn gerichte vermogensopbouw.


Knelpunten ‘Genossenschaft’
Door wisselende wooncarrières heerst in Nederland geen traditie voor langdurig woningbezit uit eigen initiatief. Daarnaast bestaat er nauwelijks een infrastructuur van banken die de financiering van een particuliere coöperatie ondersteunt en bereid is de risico’s ervan over te nemen, zoals tegenslagen tijdens de ontwikkeling en bouw of een onzekere niet professionele opdrachtgeversgroep door bijvoorbeeld afvallende deelnemers. Tot slot zijn de startkosten voor financiering van de dure grond vaak een te grote startdrempel.


Resultaat van het project
Het doel van dit project is aandacht te genereren voor deze in Nederland nog vrij unieke (en onbekende) vorm van vastgoedontwikkeling. Daarbij worden knelpunten en voordelen in beeld gebracht en voorbeelden uit het binnen- en buitenland onderzocht. Het project moet uitgevende partijen (gemeentes, ontwikkelaars, projectinitiatieven) handvaten bieden voor een grootschaligere introductie van dit systeem.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!