marktinnovatiedag 2020

marktinnovatiedag 25 JUNI 2020

 

Tijdens deze marktinnovatiedag kwamen twee projecten aan bod:

• Forteiland Pampus Entreegebouw met René Dijkstra (Kirkman Company);

• Circulaire renovatieschil Dura Vermeer met Henk Marsman en Bram van Vliet (beiden DV), Serge Wouters (Barli) en Andries Laane (VillaNova).

 

Forteiland Pampus Entreegebouw René Dijkstra, projectleider en financieel adviseur, vertelde over Paul de Ruiter Architects als trendsetter op het gebied van duurzame architectuur en koploper in het realiseren van energie neutrale gebouwen met een duurzaamheidscertificaat in Nederland, en zijn gedachtengoed voor het Forteiland Pampus tot een zelfvoorzienend forteiland.

 

Paul de Ruiter Architects ontwierp het schetsontwerp voor Pampus. Pampus zet in op vier E’s: energietransitie, exploitatie, erfgoed en educatie, die de ambities bundelen in de renovatie naar een zelfvoorzienend eiland. De aanloop naar de vergunning en toestemming voor het bestemmingsplan heeft 2,5 jaar geduurd. De bouw start naar verwachting in 2021.

 

Hoe kunnen we het nieuwe entreegebouw zo circulair mogelijk bouwen? Met welke materialen, welk effect heeft dat op het (technische) bouwmethodieken? Wat vraagt dit van samenwerkingsprocessen en welk verdienmodel is hier mogelijk?

 

Hoofdvraag daarbij is 'Hoe kun je circulair bouwen ‘onder’ de grond?'

•    Is beton toegestaan, is dit wel circulair genoeg of hebben we dan ‘gefaald’ in de ambitie?

•    Misschien op te lossen met een andere manier van bouwen, bv. met damwanden die later weer te verwijderen zijn en demontabele (stelcon)platen?

•    Wordt het wel juist verwoord met ‘ondergronds bouwen’. Hoeveel en moet er eigenlijk wel worden afgraven? Wat is de bodemgesteldheid van Pampus? Zou een sterke constructie ook volstaan die wordt bedekt met een dik (grond)dakpakket?

•    Zijn er op het eiland, in het water of in de nabije omgeving lokale bouwproducten te vinden die kunnen worden ingezet. Om zo ook de logistiek te beperken?

 

Samen gaan we de uitdaging met elkaar aan!

Het selecteren van een aannemer zal onderhands plaats vinden, maar het selectieteam zal wel de ‘regels’ van een Europese aanbesteding volgen. Belangrijk in dit proces is de dialoog met de aannemer en zijn referentieprojecten. Bij de uiteindelijke uitvraag zal een selecte groep aannemers worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking.

 

Drie belangrijke punten bij de selectie zijn :

Technisch - Materiaal, randvoorwaarden producten, logistiek etc.

1.    Waardebehoud materiaal

2.    Minimalisatie milieu-impact

3.    Optimalisatie keten

Proces - Manier van denken, meegaan in transitie.

1.    De dialoog aangaan en voeren met elkaar

2.    Het proces is ook een resultaat

3.    Met elkaar deze uitdaging aangaan

Financieel - nieuwe businesscases.

1.    Ondernemend in dit project zitten

2.    Lange termijn denken

3.    (Uit)betalen naar rato geleverde diensten

 

Na deze middag zijn er contacten gelegd met een expert op het gebied van duurzaam beton en zijn er vrijblijvend schetsen gemaakt voor de modulaire inzet van gebouwen door één van de aanwezigen. Het voorsorteren naar de juiste marktuitvraag met daarin nieuwe inzichten maakte het tot een geslaagde middag die zeker een vervolg zal krijgen.

 

Circulaire renovatieschil Dura Vermeer

Dura Vermeer wil corporaties en beleggers een oplossing bieden voor de enorme opgave van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De uitdaging om in 2050 CO2-neutraal te zijn én om een bouwsector te hebben zonder afval, vraagt nu om een andere aanpak en nieuwe ideeën. Samen met het ontwerpteam, partner Barli Bouwsystemen en ondersteund door de TU Delft, is gewerkt aan het ontwikkelen van een circulaire renovatieschil. Deze bouwkundige schil wordt als een warme jas om de huidige woning geplaatst en zorgt daarmee voor de benodigde CO2-reductie in 2050. Deze schil moet geschikt zijn voor grondgebonden ééngezinswoningen, uit de periode 1950-1980.

 

De schil bestaat uit een circulair HSB element, de technische schil. De uiteindelijke gevelafwerking wordt demontabel op dit element bevestigd. Het element staat op enige afstand van de bestaande gevel, deze nieuw ontstane spouw wordt, ter plekke, nagevuld. DV zocht:

-    Gevelafwerking van de HSB gevel;

-    Circulair en/of biologisch isolatiemateriaal;

-    Kozijnen, ramen en deuren.

 

Na de presentatie gingen de aanwezigen in 3 groepen uiteen om hun product of oplossing te pitchen. De komende tijd zal DV zelf met de meest aansprekende partijen contact leggen voor een vervolg. Alle aanwezigen van de DV spraken af een korte presentatie naar C-creators te sturen zodat alle informatie bij DV beschikbaar komt voor het vervolg.

 

 

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!