accelerators of the circular built environment

Let's economize

project bouwprogramma

Slachthuisterrein

 

In Haarlem ligt een historisch terrein, het voormalig Slachthuis. BPD en DeNijs gaan deze locatie transformeren met monumentale gebouwen én geplande nieuwbouw waar wonen en werken naast elkaar bestaan. C-creators is gevraagd een deel van dit traject circulair te begeleiden, waarbij de focus ligt op het waardebehoud.  We gaan dit in verschillende fasen doen, te beginnen bij een inventarisatie van de huidige stand van zaken in samenwerking met BuroBoot. Hierna organiseren we een workshop met als onderwerp 'circulair slopen'.

Daarna betrekken we de buurt en lokale projecten middels het organiseren van 'open dagen' waarbij het de ambitie is dat bestaande spullen uit het Slachthuisterrein een nieuwe functie krijgen in de buurt. 

 

In maart 2020 verwachten we dit traject af te ronden i.sm. De Nijs, BPD, Vastgoed in Beweging, BuroBoot en Cirkelstad Haarlem.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!