accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

Spaklerweg

 

 

De toegang van de Spaklerweg scoort ondermaats op het gebied van bereikbaarheid, vindbaarheid, sociale en fysieke veiligheid, overzichtelijkheid en uitstraling. Door gebiedsontwikkeling in de directe omgeving zal de reizigersgroei bovendien sterk toenemen.
 

Om het OV aantrekkelijk en uitnodigend te houden is besloten de toegang als onderdeel van de Investeringsagenda Openbaar Vervoer Metro aan te pakken. 

 

De doelstelling van het project is het doorvoeren van diverse maatregelen zodat een toegang ontstaat die:

- sociaal veilig, aangenaam en prettig is voor de reiziger;

- verbeterd is in bereikbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid voor de reiziger;

- aansluit bij de renovatie Oostlijn voor wat ontwerp en architectonische uitstraling betreft;

- voldoet aan het beoogde gebruik in de komende jaren, rekening houdend met de gebiedsontwikkeling.

 

Samen met Flux Partners en Buro Boot werken we voor de gemeente Amsterdam aan dit project.

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!