accelerators of the circular built environment

Let's economize

verdieping

energietransitie versus circulair bouwen

 

Met 18% van de wereldwijde uitstoot heeft de bouwsector een enorme verantwoordelijkheid in de energietransitie.

 

Het artikel van de hand van Wouter van Twillert en Jaimy Nijnens (Circular Times #2) betoogt dat de transitie naar een circulaire economie, specifiek circulair bouwen, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie en de klimaatopgave

die daaraan ten grondslag ligt. Bovendien biedt de circulaire economie de kans meerdere problemen in één op te lossen.

 

 

Aanvullingen bij het artikel.

 

Volgens berekeningen in deze notitie van het CPBL wordt ruim 40% van het verbruik van fossiele energiedragers (zowel verbranding als grondstofverbruik) veroorzaakt binnen de materiaal- en productieketens, het domein waarop de circulaire economie is gericht.

Als ook rekening wordt gehouden met het verbruik van elektriciteit voor het maken van materialen, halffabricaten en eindproducten en met de verliezen die optreden bij de daarvoor gebruikte raffinageproducten, loopt de overlap op tot ongeveer 40 procent van het fossiele energieverbruik.

 

… omdat specifieke en hoogwaardige materialen alleen met behulp van primaire grondstoffen kunnen worden gemaakt.

Om dan toch meer ‘circulair’ te worden, zal moeten worden overgestapt op andere grondstoffen die wél kunnen worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies, al zal ook voor de productie van materialen met behulp van die andere grondstoffen nog energie nodig zijn.

 

Zo heeft gerecycled aluminium, met daarbij de kanttekening dat aluminium een erg energie-intensief materiaal is, maar zo’n 5% van de CO2 uitstoot van het produceren van nieuw aluminium.

Uiteraard zien wij ook in dat aluminium een enorm energie-intensief materiaal is en daarbij ook schadelijk voor het landschap. Desalniettemin kunnen bepaalde producten alleen gemaakt worden met dit materiaal en zal het in de komende jaren nog bestaan. Daarom is het belangrijk in ieder geval in te zetten op gerecycled aluminium.

 

Bovendien groeit er ondertussen een nieuw, jong bos aan dat opnieuw CO2 uit de atmosfeer opneemt en is er ook besparing op andere materialen, zoals beton en metaal.

In een bos dat ongemoeid wordt gelaten, wordt de opname van koolstof na een tijd afgezwakt door de ontbinding van dode bomen – een proces waarbij CO2 wordt geproduceerd. Door het bos vroegtijdig om te hakken, kan er meer koolstof uit de atmosfeer gehaald worden. Uiteraard zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij duurzaam hout als bouwmateriaal (uitstoot bij houtkap, schade aan ecosysteem etc.) en de CO2 komt op den duur weer vrij (het biedt alleen tijdwinst voor wellicht nieuwe oplossingen). Het blijkt erg lastig te zijn om een betrouwbaar bouwmateriaal te vinden dat helemaal vrijuit gaat.

 

BRONVERMELDING

 

https://nos.nl/artikel/2253853-niet-eerder-vertoonde-maatregelen-nodig-om-opwarming-te-beperken-tot-1-5-graad.html

https://www.trouw.nl/groen/nederlands-groen-beton-is-een-doorbraak~a3803a9f/

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2018-%20Bijdrage-circulaire-economie-aan-energietransitie-3277.pdf

https://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpost/20180213-wat-als-het-lineair-veel-sneller-gaat

https://www.ecofys.com/files/files/circle-economy-ecofys-2016-circular-economy-white-paper.pdf

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/27261/zo-maakt-orgaworld-bioplastics-van-gft-afval

https://ecorglobal.com/

https://www.metabolic.nl/in-the-news/could-a-rare-metals-shortage-disrupt-the-renewable-energy- transition/

https://www.isobouw.nl/nl/kennisbank/wetten-en-regelgeving-mbt-isolatie/

https://www.frameworkportland.com/

https://hautamsterdam.nl/en

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!