accelerators of the circular built environment

Let's economize

Bouwprogramma MRA-evenement

Wizard, prophet ... of beide?

 

In de inspiratiesessie op 23 januari jl. tijdens het jaarlijkse Bouwprogramma MRA- evenement gingen vijf panelleden (Leonne van de Ven (De wolven), Saskia Mulder (Think big act now), Robbert Berkhout (wethouder gemeente Haarlem), Elsberth van Battum (HvA), Pablo van den Bosch (Madaster)) met elkaar en het publiek in gesprek. Achtergrond voor de discussie was de tegenstelling tussen de twee perspectieven uit het boek ‘The Wizard and the Prophet’. (Bekijk hier de animatie die we maakten.)

 

Introductie wizard/ prophet

De 'Wizard' ziet de oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken vooral in innovatie en technologische vooruitgang. De 'Prophet' meent dat we ons gedrag moeten aanpassen om binnen de draagkracht van onze planeet te leven. Enkel technische innovaties gaan ons niet redden en ontslaat ons als mens van onze eigen verantwoordelijkheid. Technische vindingrijkheid moet gebruikt worden het leven van alle levende wezens op aarde te verbeteren. De draagkracht van de aarde wordt niet groter. Het is niet of /of, maar en technologische vooruitgang en gedragsaanpassing. We moeten meer bewustzijn ontwikkelen, vragen stellen en ons realiseren dat we allemaal recht hebben op een leven in een gezonde leefgemeenschap, met mogelijkheden onszelf te ontwikkelen en tegelijkertijd zorgdragen voor de aarde. Het is goede beide perspectieven te kennen en te erkennen.

 

Conclusie  

De moraliteit van de mens zal niet snel veranderen, gedragingen zijn diep ingesleten, de consument-burgerparadox is een gegeven, dus op alle mogelijke manieren is er werk aan de winkel. Integer handelen, niet het slechte minder doen, maar het goede doen: daar is durf voor nodig en inzet van iedereen. Verandering is onomkeerbaar en noodzakelijk. Iedereen moet een bijdrage leveren, hetzij door gedrag te veranderen hetzij door technologische innovaties in te zetten om het leven van velen te verbeteren en de grenzen van de draagkracht van de aarde te respecteren.

 

Tot slot, koplopers geven het goede voorbeeld en krijgen een gezicht middels het Bouwprogramma. Van praten naar doen, dat is waar het donderdag 23 januari omdraaide.

 

en verder

Lancering & presentaties breakouts

 

Na de paneldicussie vond de lancering van het Regionaal Programma Cirkelstad plaats gevolgd door vijf breakout sessies.

De presentaties kan je hier downloaden:

 

Breakout sessie De Wolven - Communicatie

Onze panelleden v.l.n.r.:

Leonne van de Ven (De wolven), Saskia Mulder (Think big act now), Robbert Berkhout (wethouder gemeente Haarlem), Elsberth van Battum (HvA), Pablo van den Bosch (Madaster) o.l.v. Wouter van Twillert (c-creators).

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!